RAJA Constanța, societate care va prelua în curând serviciul public de alimentare cu apă și canalizare al municipiului Onești, este cel mai mare operator regional din România în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și epurării apelor uzate.

RAJA Constanța deservește în prezent pentru 3 milioane de consumatori din șapte județe ale țării: Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov și Prahova.

RAJA Constanța are un istoric îndelungat, fiind practic urmașa societății care a administrat serviciul de apă al județului Constanța, înainte de ’89.

Între 1998 și 2002, RAJA a obținut primele credite externe (BERD și PHARE) pentru realizarea investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și canalizare.

Între 2002 și 2010 a derulat programul ISPA, axat pe reabilitarea sistemului de canalizare.

În 2005, RAJA Constanța a devenit membru cu drepturi depline al Asociației Mondiale a Apei, iar doi ani mai târziu a obținut statutul de operator regional de talie europeană.

În 2008, RAJA Constanța a introdus tehnologii de vârf pentru tratarea apei cu ultraviolete.

Între 2010 și 2015, noul operator al serviciului de apă și canalizare din Onești a efectuat mai multe lucrări de reabilitare/modernizare, prin intermediul Programului Operațional Sectorial de Mediu. Acesta a cuprins Reabilitarea Staţiei de Epurare ape uzate Eforie Sud, Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa, Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov,  Canalizare menajeră comuna Valu lui Traian, etapa III, judeţul Constanţa și Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița.

În fine, începând din 2014 și până în 2020 (proiectul se află, așadar, în derulare), RAJA Constanța realizează investiții de reabilitare și extindere a infrastructurii de apă și apă uzată în 91 de localități de pe raza a 5 județe (Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița și Brașov). Aceste lucrări se execută în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Nu în ultimul rând, SC RAJA. S.A. deţine Licența clasa I, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare şi are implementat şi recertificat un sistem de management integrat. Totodată, societatea constănțeană deţine trei laboratoare de încercări apă potabilă şi uzată acreditate RENAR.

Cel mai important aspect asupra căruia militează RAJA Constanța este facturarea individuală a serviciilor de apă și canalizare, astfel încât consumatorii de bună-credință să nu mai sufere din cauza rău-platnicilor. “Facturarea individuală pe apartamente este o soluție pentru evitarea suspendării furnizării apei întregii asociații de proprietari / imobil / condominiu neconstituit în asociație, în caz de neplată a unuia sau mai multor utilizatori din cadrul condominiului, prin facturarea cotei-părți din consumul total de apă înregistrat de apometrul general montat la branșamentul de apă”, se precizează pe site-ul operatorului constănțean, care va administra în curând serviciul de apă și canalizare al municipiului Onești.