Noului operator al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Onești – RAJA Constanța – i-a fost delegată gestiunea din mai multe considerente, o pondere foarte însemnată având tariful și programul de furnizare propuse în primă fază de societatea dobrogreană.

“Tariful practicat de operator este unic pe toată aria de operare și apropiat de cel practicat în prezent în municipiul Onești”, se arată în raportul Comisiei de analiză și evaluare a scrisorilor de intenție privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Onești, cea care a recomandat aderarea la ADI Constanța și delegarea gestiunii serviciului de apă al orașului către RAJA Constanța.

Prețul cu care RAJA și-a eliminat concurența este de 8,78 lei/mc apă+canalizare, cu TVA, mult mai puțin decât a oferit APAVITAL Iași (13,59 lei/mc apă+canalizare în regim de furnizare a apei de 12 ore/zi, sau 16,99 lei/mc apă+canalizare în regim de furnizare a apei de 24 de ore/24).  De menționat că cei de la CRAB nu au înaintat nicio propunere în acest sens.

Dacă prețul apei va fi, pentru început, 8,78 lei/mc apă+canalizare (există un plan anual de evoluție a tarifelor, pe care reporterii UNU PE TROTUȘ urmează să vi-l prezinte), programul de furnizare a apei în Onești se va mări la 18 ore/zi, de la 16 ore, câte sunt în prezent (06.00-22.00).

Vestea bună pentru oneșteni abia acum urmează. Potrivit scrisorii de intenție înaintată către muncipalitate, în șase luni de la preluarea serviciului de apă și canalizare al orașului, RAJA Constanța va furniza apă în regim continuu, regim de care oneștenii nu au mai avut parte de mult timp.

Nu în ultimul rând – aspect cel puțin la fel de important – numai anul acesta, din momentul în care va prelua oficial administrarea serviciului public de alimentare cu apă a Oneștiului, RAJA Constanța va investi 1.000.000 de lei (aproximativ 230.000 de euro), din surse proprii, pentru reducerea pierderilor. În 2018 se au în vedere investiții majore, atât din fonduri proprii cât mai ales din fonduri europene (citește cine este RAJA Constanța AICI).