UPDATE – 22.45: Elevii dau înapoi! “Vă rugăm insistent să nu mai publicați comunicatul în numele Consiliului Județean al Elevilor Bacău!”

ȘTIREA INIȚIALĂ

Consiliul Județean al Elevilor Bacău și Asociația Elevilor din Bacău solicită modificarea regulamentului intern al unei unități de învățământ liceal din municipiul Onești, după ce le-au fost sesizate unele dispoziții abuzive pe care le-ar fi luat conducerea școlii respective împotriva elevilor.

Redăm mai jos comunicatul de presă semnat de președintele Consiliului Județean al Elevilor Bacău, Adrian Lăzărescu, și de Dragoș-Gabriel Cazan, președintele Asociației Elevilor din Bacău:

COMUNICAT DE PRESĂ

Privind încălcarea Statutului Elevului în Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Onești

În urma unor sesizări primite de la elevi majori ai Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Onești cărora li s-a interzis părăsirea perimetrului unității de învățământ în timpul pauzelor din cadrul programului cursurilor, Consiliul Județean al Elevilor Bacău și Asociația Elevilor din Bacău solicită modificarea regulamentului intern astfel încât să nu existe puncte contrare cu Statutul Elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.4742/10.08.2016

În urma discuțiilor, instituțiile reprezentative ale elevilor au ajuns la concluzia că regulamentul intern aprobat recent în Consiliul de Administrație contravine Statutului Elevului, art. 15 alin. k) care precizează că elevilor le este interzis să părăsească perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar cu excepția elevilor majori și a situațiilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare.

Astfel, elevii care au împlinit vârsta de 18 ani sunt exceptați de la această regulă, și prin urmare nu le poate fi constrânsă libertatea de a părăsi interiorul unității de învățământ prin regulamentul intern.

În consecință, Asociația Elevilor din Bacău și Consiliul Județean al Elevilor Bacău solicită conducerii liceului modificarea regulamentului intern, astfel încât să fie respectate toate drepturile elevilor de care aceștia beneficiază în mod legal”.