Pentru că legea interzice, în mod explicit, accesul operatorului de apă pe o proprietate privată, RAJA Constanța nu va mai avea un dispecerat de intervenție în cazul unor avarii apărute la instalația de apă din interiorului unei proprietăți private. Astfel, proprietarul acesteia va trebui să apeleze la serviciile unui instalator autorizat.  

Potrivit legii, “administrarea/ repararea/ reabilitarea rețelei  interioare cade exclusiv în sarcina proprietarilor chiar și în cazul unei rețele aflată în proprietate indiviză”.

COMUNICAT DE PRESĂ

Odată cu preluarea serviciului de apă și canalizare din Municipiul Onesti de catre S.C. RAJA S.A. Constanța, au apărut și primele întrebări din partea utilizatorilor. Pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră, S.C. RAJA S.A. Constanța face următoarele precizări:

S.C. RAJA S.A. Constanța este operator regional, definit conform art. 2 lit. g) si h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, astfel: “operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare are dreptul exclusiv de a furniza/ presta serviciul în aria de operare stabilită prin contractul de delegare a gestiunii serviciului.”

Potrivit legii nr. 241 din 22 iunie 2006, republicată, branșamentul, până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție.

Nu constituie rețele publice sistemele interioare de utilizare aferente unei clădiri de locuit cu mai multe apartamente, chiar dacă aceasta este în proprietatea mai multor pesoane fizice sau juridice. Administrarea/ repararea/ reabilitarea rețelei  interioare cade exclusiv în sarcina proprietarilor chiar și în cazul unei rețele aflată în proprietate indiviză. Cu alte cuvinte, în cazul unui bloc/ condominiu, rețeaua, de la contorul de branșament și până la nivelul apartamentelor, se află în proprietatea și administrarea locatarilor blocului respectiv.

În cazul apariției unei avarii la nivelul rețelei publice de alimentare cu apă aparținând S.C. RAJA S.A., pentru a putea interveni cu promptitudine, rugăm abonații să sesizeze imediat problemele apărute la dispeceratul societății, la numărul de telefon: 0241 924; 0370 418 838 si 0370 418 839.