Un teren în suprafață de 5.816 metri pătrați și construcții de 1.376 de metri pătrați, situate în intravilanul municipiului Onești, pe fosta platformă Borzești, au fost scoase la licitație de Casa de Insolvență Transilvania (CITR), proprietățile aparținând Transchim SA București, societate care a intrat în faliment. Activitatea Transchim SA se desfășura în sectorul transporturilor de marfă, în special transporturi agabaritice pentru marii producători de echipamente industriale din țară și din Europa.

Terenul și clădirile scoase la licitație se află în curtea RAFO. În privința clădirilor, este vorba despre un garaj, un atelier auto, un sediu de birouri și câteva magazii, toate bunurile Transchim de la Onești scoase la licitație de CITR fiind descrise cu lux de amănunte în anunțul de mai jos:

Proprietatea imobiliară constă din Clădirile Garaj auto C2 şi Atelier auto C1, platformă betonată în suprafaţă de 4.210,82 mp şi terenul de incintă în suprafaţă de 5.815,98 mp situate în Oneşti, locaţie situată pe platforma Borzeşti.

Garajul auto are suprafaţa construită 670,37 mpAc şi suprafaţa utilă de 590,90 mpAu, conform documentelor puse la dispozitie de reprezentantii Transchim S.A. (654 mp, conform extrasului CF nr. 62291 din 25.11.2011). Conform documentului “Plan cadastral – Agentia Borzesti”, corpul de cladire C2 – Garaj este compus din urmatoarele componente: Atelier (Sc 9) si 3 magazii cu sopron (Sc 6, 7 si 8).

Atelierul auto are suprafaţa construită 705,99 mpAc şi suprafaţa utilă de 624,66 mpAu. conform documentelor puse la dispozitie de reprezentantii Transchim S.A. (722 mp, conform extrasului CF nr. 62291 din 25.11.2011). Conform documentului “Plan cadastral – Agentia Borzesti”, corpul de cladire C1 – Atelier este compus din urmatoarele componente: Birouri (Sc1 si Sc 2) si 2 magazii (Sc 3 si Sc 4).

Proprietatea imobiliara este descrisa în extrasul de carte funciara Onesti nr.62291 din 27.02.2013, nr. topografic 62291, dupa cum urmeaza:
• teren intravilan Onesti in suprafata de 5,816 mp;
• constructii: C1 – Atelier auto + birouri: 722 mp; C2 – Magazie metalica + garaj: 654 mp.

Proprietatea este amplasată pe platforma industrială Borzeşti. Accesul la proprietate se face din str. Industriilor nr. 3 – 5.

Proprietatea imobiliară se învecinează:
• la Nord – S.C. RAFO S.A.
• la Sud – S.C. RAFO S.A.
• la Est – S.C. RAFO S.A.
• la Vest – S.C. RAFO.A.

Valoarea terenului are o pondere de 47% în prețul total”.

În ceea ce privește prețul terenului și a construcțiilor scoase la licitație, acesta este de 25.000 de euro fără TVA. Pe site-ul CITR nu este trecută și data la care va avea loc licitația.