Organigrama si statul de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, precum și serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul Onești numără în prezent 237 de oameni.

Aleșii locali au aprobat în cadrul ultimei ședințe ordinare câteva modificări privind modificarea și completarea organigramei.

Astfel, la Cabinetul primarului, două posturi contractuale vacante de consilier gradul IA și referent treapta IA s-au transformat în posturi de consilier debutant.

În cadrul Direcƫiei Tehnice a Domeniului Public și Privat – Serviciul fond locativ-contracte și controlul asociaƫiilor de proprietari – două posturi contractuale vacante (de administrator I și de referent treapta IA) s-au transformat într-un post de subinginer gradul IA (SSD) și unul de inspector de specialitate gradul IA (SS).

Totodată, au fost înființate două noi posturi: unul de șef serviciu la Direcția Tehnică a DPP și unul de consilier debutant la Direcƫia Urbanism – Compartiment cadastru și registrul agricol.

În acest fel, în cadrul administrației publice locale lucrează în prezent 237 de oameni, alte 36 de posture fiind vacante.

Dintre cei 237 de oameni, nu toți lucrează efectiv în “Turnul Verde”.

Împărțirea este următoarea:

Primărie (primar, viceprimar, secretar, administrator public, consilieri, lucrători în cadrul compartimentelor: economico-financiar, audit public intern, urbanism, monitorizare, utilități publice și control al activității de transport, administrație publică, juridic, integrare europeană, investiții și dezvoltare locală, prevenire și protecție, poliție locală) – 157;

Consiliul Local (consilieri juridici) – 2;

Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” (director, secretar dactilograf, Serviciul muzeul municipal de istorie, Serviciul Relații cu publicul, Compartimentul informatizare-internet, Compartimentul administrativ-gospodăresc, Compartimentul Cinema “Capitol”) – 40;

Direcția Tehnică a Domeniul Public și Privat (director, secretar dactilograf, Serviciu Tehnic gospodărie și aprovizionare materiale, Serviciul fond locativ – contracte și controlul asociațiilor de proprietari, Serviciul baze sportive municipale) – 34;

Administrația pieței, bazarului, oborului și parcări (director, Biroul financiar-contabil, secretariat, Serviciul Administrația pieței, bazarului, oborului și parcări) – 39;

Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență din subordinea Consiliului Local Onești – 1.