Dorin Octavian Drăgoi, singurul candidat înscris în cursa pentru funcția de director general al SC Domeniul Public și Privat Onești SA (DPP), a fost declarat respins după proba selecției dosarelor.

Pentru cei care nu cunosc acest aspect, Dorin Octavian Drăgoi este directorul general al Sucursalei Electrocentrale Borzești (SE Borzești), parte a companiei de stat Termoelectrica SA, care se află în proces de lichidare încă din luna martie 2013, prin lichidatorul Mușat&Asociații-Restructuring&Insolvency SPRL.

Totodată, Dorin Octavian Drăgoi este fiul lui Nicolae Drăgoi, fost consilier local PSD ani la rând și, la fel, director al Grupului Școlar “Petru Poni” (fostul liceu de chimie) din Onești.

Un angajat al SE Borzești îl descrie pe Drăgoi jr. ca fiind “un foarte bun manager, o mână de fier care știe să-și impună punctul de vedere, un bun profesionist. Adesea este, însă, redundant, iar comportamentul său față de subalterni nu este întotdeauna cel mai potrivit”.

Ce se întâmplă cu Paris?

Tot legat de concursul pentru funcția de director general al DPP, nu mai puțin interesant este faptul că inginerul Ioan Paris, cel care conduce această societate de ani buni, nu s-a arătat dispus să-și păstreze această poziție, nedepunându-și dosarul de candidatură. „Nu mai înțeleg nimic! Eu chiar mă așteptam să rămână director tot domnul Paris, dar dacă nu și-a depus nici măcar dosarul, chiar nu știu ce să zic, mă depășește situația”, a comentat un angajat de la DPP.

Revenind la singurul candidat înscris în cursă, Dorin Octavian Drăgoi nu a îndeplinit două dintre condițiile de participare impuse de organizator, și anume punctele 6 și 8 de la capitolul III (vezi facsimil). La punctul 6, este specificat faptul că participantul la concurs trebuie să prezinte copiile diplomelor de studii și ale altor acte/documente care să ateste efectuarea unor specializări. La punctul 8, pe care de asemenea Drăgoi nu l-a îndeplinit, este menționat că cel care își depune candidatura trebuie să prezinte “documente/adeverință în original din care să rezulte experiența în administrarea/managementului de cel puțin 10 ani a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al SC Domeniul Public și Privat Onești SA”.