Municipiul Onești va intra în rândul lumii civilizate, urmând să dispună, ca mai toate localitățile din țară, de un serviciu public de poliție locală.

Proiectul de hotărâre privind înființarea Poliției Locale în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești este gata și va fi supus spre aprobare în ședința Coonsiliul Local Onești de joi, 6 iulie.

Odată cu înființarea Poliției Locale Onești, va fi constituită și o comisie locală de ordine publică.

Poliția Locală va prelua o bună parte din atribuțiile Poliției Municipale, degrevând astfel activitatea polițiștilor oneșteni.

Discuțiile privind înființarea unei poliții locale în Onești erau mai vechi, dar materializarea lor a fost amânată de fiecare dată. Într-o ședință mai veche a Consiliului Local, când se abordase din nou acest subiect, fostul primar Emil Lemnaru susținea că „nu se impune înființarea Poliției Locale Onești, deoarece avem un oraș sigur, cu un grad scăzut de infracționalitate”.

Potrivit legii, Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:
a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
b) circulația pe drumurile publice;
c) disciplina în construcții și afișajul stradal;
d) protecția mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidența persoanelor;
g) Alte domenii stabilite prin lege.