Pentru că este sezonul curățatului grădinilor și al suprafețelor arabile de resturile vegetale, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) “Mr. Constantin Ene” Bacău reamintesc regulile care trebuie respectate, în această perioadă a anului, pentru a preveni producerea de incendii de vegetație uscată, care pot determina adevărate dezastre ecologice, dar și victime umane.

Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite, în ultima perioadă, cât și în anii precedenți, în zonele rurale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău reaminteşte regulile ce trebuie respectate în această perioadă a anului, pentru a evita adevărate dezastre ecologice, dar și pierderi de vieţi omeneşti şi bunuri materiale.

Nerespectarea acestor reguli se pedepseşte în conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

În anul 2016, pe teritoriul judeţului s-au înregistrat 281 de incendii de vegetaţie uscată, faţă de 344 incendii de vegetaţie uscată înregistrate în anul 2015. De la începutul anului 2017, până în prezent au fost înregistrate 60 de incendii de vegetație uscată. Principala cauză probabilă a acestor incendii o constituie utilizarea focului deschis.

Incendiile de vegetaţie uscată se produc, în principal, din cauza nerespectării condiţiilor prevăzute de lege.

Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente care pot avea consecinţe grave, este necesar ca cetăţenii să cunoască și să respecte următoarele prevederi generale:
– condiţii meteorologice fără vânt;
– colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
– curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
– asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
– supravegherea permanentă a arderii;
– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI nr. 163/2007. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) sau persoana desemnată în acest sens.

Pe timpul arderii resturilor vegetale, cetăţenii sunt obligaţi:
– să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
– să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale;
– să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
– să anunţe imediat S.V.S.U. al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.
Se exceptează de la obţinerea permisului de lucru cu focul numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetăţeneşti.
În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Nerespectarea acestor prevederi legale atrage sancţiuni contravenţionale asupra persoanelor găsite vinovate.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1000 și 2500 de lei!

Sursa: comunicat ISU Bacău