Unul dintre zecile de mii de protestatari care au cerut Guvernului Grindeanu să abroge de urgență ordonanța prin care au fost aduse mai multe modificări Codului penal, a ales să studieze în amănunt Ordonanța 13, ca replică la afirmația lui Liviu Dragnea, cum că protestatarii ar fi victimele unei campanii de dezinformare.

Protestatarul subliniază tot ceea ce consideră a fi în neregulă la această ordonanță atât de controversată, admițând totodată faptul că nu are studii de specialitate.

 

Art. I.

(nota: intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea in Monitorul Oficial, la 11 Feb 2017)
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Index Inainte

(sursa: Administratia Nationala a Penitenciarelor)

Dupa

(sursa: OUG 13/2017)

Explicatii, note si interpretari
1 Art. 269 Favorizarea faptuitorului

(1) Ajutorul dat faptuitorului in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor intr-o cauza penala, tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau masuri privative de libertate, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2) Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savarsita de autor.

(3) Favorizarea savarsita de un membru de familie nu se pedepseste.

1. Alineatul (3) al articolului 269 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„(3) Favorizarea săvârşită de un membru al familiei sau afin până la gradul II nu se pedepseşte.”

 

 

Afinii sunt definiţi ca fiind rude prin alianţă, astfel:

Gr. I → persoana în cauză cu socri;

Gr. II → persoana în cauză cu bunicii sau fraţii soţului/soţiei (cumnaţii);

 

Sursa: https://www.uoradea.ro/display2184

2 2. După alineatul (3) al articolului 269 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.”

Act normativ

Act care legifereaza, modifica sau stinge anumite raporturi juridice generale si impersonale (spre exemplu, legile).

 

Sursa: http://www.avocatura.com/d595-ce-inseamna-act-normativ.html#ixzz4XYJOq9j5

3 Art. 297

Abuzul în serviciu

 

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 anişi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine

etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA

3. Articolul 297 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Abuzul în serviciu

Art. 297.

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu,cu ştiinţă, îndeplineşte un act prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau nu îndeplineşte un act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevăzute şi garantate de legile în vigoare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

 

(2) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea serviciului, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDAse pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

 

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.”

Note si interpretari personale:

 

In baza noii OUG:

 

– trebuie stabilit ca abuzul in serviciu a fost infaptuit cu buna stiinta. (portita de iesire pt incriminati: “n-am stiut, ma scuzati!”)

– dispare interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

 

– inchisoare SAU amenda. Nu se mentioneaza nimic despre recuperatea prejudiciului.

 

Nici in formatul vechi al legii nu este obligata sau urmarita in mod activ recuperarea prejudiciului produs, singura mentiune fiind in Art. 75, Alin (1) lit. d)

Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale: acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, dacă făptuitorul nu a

mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. […]

 

Sursa: Administratia Nationala a Penitenciarelor

 

– pedeapsa pentru discriminate pe diverse criterii este redusa semnificativ;

 

– conform nou introdusului punct (3),emiterea, aprobarea si adoptarea de acte normative, chiar daca indeplineste conditiile de la (1) si (2), adica: cu buna ştiinţă, încalca dispoziţii exprese dintr-o lege, indiferent de valoare pagubei si indiferent daca produce o vatamare grava a drepturilor unei persoane fizice sau juridice nu sunt sanctionabile! Cu alte cuvinte, in lumina noilor eveniment, dl. Florin Iordache si oricine altcineva participa la emiterea, aprobarea si adoptarea ordonantei de fata, nu poate fi incriminat sau pedepsit. Si in perspectiva, pe viitor oricine poate da legi abuzive si ce contravin cu alte legi existente, fara a suferi nicio repercusiune.

4 ART. 298
Neglijenţa în serviciuÎncălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se
cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei
persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
 4. Articolul 298 se abrogă. Interpretare personala:

Neglijenta in serviciu nu se mai incrimineaza.

5 ART. 301
Conflictul de interese
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de  orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
5. Alineatul (1) al articolului 301 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obţinut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”

Interpretare personala:

Nu se mai incrimineaza conflictul de interese atunci cand se obtin, direct sau indirect, foloase patrimoniale pentru persoanele cu care functionarul public se afla in raport comercial sau de munca.

6 ART. 308
Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane
(1) Dispoziţiile art. 289 – 292, 295, 297 – 301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele
care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.
6. Alineatul (1) al articolului 308 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295,297, 299, 300 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.”

Art. 175 defineste functionarul public;

Practic, Art. 308 mentioneaza ca aceleasi pedepse prevazute in articolele mentionate, se aplica si persoanelor ce lucreaza in serviciul functionarilor publici, care comit aceste fapte.

Singura diferenta este ca in noua OUG, se exclud dispozitiile art. 298(abrogat prin aceeasi ordonanta) si 301, adica personale ce lucreaza in serviciul functionarilor publici nu mai sunt incriminate pentru conflictul de interese.

Textul complet al articolului 301 (exclus) mai jos:

Art. 301 (dupa modificare)

Conflictul de interese

„(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obţinut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative

7 ART. 336
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în
sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
7. Alineatul (1) al articolului 336 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 336.
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.”

In noua varianta, s-a eliminat doar partea cu “la momentul prevelarii mostrelor biologice” – care personal imi pare doar ca lasa mai mult loc pentru interpretari?

Nu mi-e clar care este rolul acestei modificari..

Un comentator a scris: O miscare strategica pentru a elimina  momentul prelevarii probei. Daca proba se ia a doua zi, vinovatul scapa . (opinie personala).

8 n/a 8. După articolul 336 se introduce un nou articol, articolul 3361, cu următorul cuprins:

Consumul de alcool sau de alte substanţe ulterior producerii unui accident de circulaţie

Art. 3361.

(1) Fapta conducătorului unui vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante, după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.”

Interpretare lasata de un cititor: Cele 2 alineate puse cap la cap inseamna de fapt dezincriminarea situatiei in care cineva consuma alcool DUPA producerea unui accident in care NU SUNT victime. Inainte erai pasibil de inchisoare de la 1 la 5 ani daca in momentul prelevarii probelor aveai alcoolemie mai mare de 0.80 g/l.

In noua varianta, 336^1(1) pune accent pe fapta de a consuma alcool DUPA producerea unui accident CU victime si care se pedesete cu inchisoare de la 1 la 5 ani. Asta inseamna ca daca ai consumat alcool DUPA producerea unui accident FARA victime el nu se aplica. S-ar fi putut aplica articolul 336(1) care dadea aceeasi pedeapsa doar pentru conducerea masinii, insa prin scoaterea sintagmei „la momentul prelevarii mostrelor biologice”, interpretarea care reiese este ca articolul 336(1), in noua forma, pedepseste coducerea masinii cu o alcoolemie de pese 0.8. Asadar, situatia in care ai condus masina cu o alcoolemie mai mica de 0.8, ai facut un accident fara victime dupa care ai consumat alcool pana au fost recoltate probele biologice unde apari cu o alcoolemie mai mare de 0.8 nu mai este acoperita in noua forma a codului. In realitate va da unora posibilitatea de a sustine ca au consumat alcool intre momentul accidentului fara victime si momentul recoltarii probelor.

PS E interesant de vazut cine ar putea benficia acum de aceasta situatie

Art. II.

(nota: intrat in vigoare imegiat dupa publicarea in Monitorul Oficial, la 1 Feb 2017)
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Index Inainte

(sursa: Administratia Nationala a Penitenciarelor)

Dupa

(sursa: OUG 13/2017)

Explicatii, note si interpretari
1 ART. 25
Rezolvarea actiunii civile în procesul penal
(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f), i) si j), instanta lasă nesolutionată actiunea civilă.
1. Alineatul (5) al articolului 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f) – cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.”

Articolele catre care se face referire:

ART. 16
Cazurile care împiedică punerea în miscare si exercitarea actiunii penale
(1) Actiunea penală nu poate fi pusă în miscare, iar când a fost pusă în miscare nu mai poate fi exercitată dacă:
i) există autoritate de lucru judecat;
j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii

ART. 486
Solutionarea actiunii civile

(1) În cazul în care între părti s-a încheiat tranzactie sau acord de mediere cu privire la actiunea civilă, instanta ia act de aceasta prin sentintă.
(2) În celelalte cazuri instanta poate dispune disjungerea actiunii civile si trimiterea ei la instanta competentă potrivit legii civile, când solutionarea laturii civile ar întârzia solutionarea procesului penal.

2 ART. 215
Continutul controlului judiciar
(2) Organul judiciar care a dispus măsura poate impune inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligatii:
a) să nu depăsească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar,
decât cu încuviintarea prealabilă a acestuia;
b) să nu se deplaseze în locuri anume stabilite de organul judiciar sau să se
deplaseze doar în locurile stabilite de acesta;
c) să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;
d) să nu se apropie de persoana vătămată sau de membrii familiei acesteia, de alti participanti la comiterea infractiunii, de martori ori experti sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar si să nu comunice, direct sau indirect, pe orice cale;
e) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăsoare activitatea în
exercitarea căreia a săvârsit fapta;
f) să comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de
existentă;
g) să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în special în scopul dezintoxicării;
h) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice;
i) să nu conducă vehicule anume stabilite de organul judiciar;
j) să nu detină, să nu folosească si să nu poarte arme;
k) să nu emită cecuri.
2. Alineatul (2) al articolului 215 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depăşească 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător.”

Articolul nou pare sa nu aiba nimic in comun cu cel pe care il ‘modifica’, sugerand ca este de fapt o abrogare a fostului alineat, si adaugarea unuia nou, cu un continut total deferit. In aceasta ipoteza,noua OUG renunta la anumite masuri ce pot fi impuse de organul judiciar, permitinad sub noua forma libera circulatie si comunicare a acuzatului, inclusiv apropierea de persoana vatamata si/sau de alti complici;

Se elimina posibilitatea organului judiciar de a solicita purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere, etc.

???

3 Context: ART. 290
Denuntul

(1) Denuntul este încunostintarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârsirea unei infractiuni.
(2) Denuntul se poate face numai personal, dispozitiile art. 289 alin. (2), (4) – (6) si (8) – (10) aplicându-se în mod corespunzător
3. După alineatul (2) al articolului 290 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Denunţul se depune la organul de urmărire penală competent în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei prevăzute de legea penală.”

Noul alineat introduce prescriptia faptei daca nu este denuntata in decurs de 6 luni de la savarsire.
4 Context: ART. 557

Executarea mandatului de executare a pedepsei si a ordinului de interzicere a părăsirii tării

(1) Pe baza mandatului de executare, organul de politie procedează la
arestarea condamnatului. Celui arestat i se înmânează un exemplar al mandatului si este dus la locul de detinere cel mai apropiat, unde organul de politie predă celălalt exemplar al mandatului de executare.
(2) În vederea punerii în executare a mandatului emis în executarea unei
hotărâri definitive de condamnare, organul de politie poate pătrunde în
domiciliul sau resedinta unei persoane fără învoirea acesteia, precum si în sediul unei persoane juridice fără învoirea reprezentantului legal al acesteia.
(3) Dispozitiile art. 229 privind luarea măsurilor de ocrotire sunt aplicabile în
mod corespunzător, obligatia de încunostintare revenind organului de politie.
(4) Dacă persoana împotriva căreia s-a emis mandatul nu este găsită, organul de politie constată aceasta printr-un proces-verbal si ia măsuri pentru darea în urmărire, precum si pentru darea în consemn la punctele de trecere a frontierei. Un exemplar de pe procesul-verbal împreună cu un exemplar al mandatului de executare se trimit instantei care a emis mandatul.
(5) Dacă persoana condamnată refuză să se supună mandatului sau încearcă să fugă, va fi constrânsă la aceasta.
(6) Când condamnatul se află în stare de detinere, un exemplar al mandatului de executare i se înmânează de către comandantul locului de detinere.
(7) Comandantul locului de detinere consemnează într-un proces-verbal data de la care condamnatul a început executarea pedepsei.
(8) O copie de pe procesul-verbal se trimite de îndată instantei de executare.
(9) Pe baza ordinului de interzicere a părăsirii tării, organele în drept refuză
celui condamnat eliberarea pasaportului sau, după caz, procedează la ridicarea acestuia si iau măsuri pentru darea condamnatului în consemn la punctele de trecere a frontierei.

4. După alineatul (1) al articolului 557 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Odată cu înmânarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce la cunoştinţă, sub semnătură, în scris, dreptul prevăzut de art. 466 alin. (1), iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal”.

Atat pe site-ul ANP cat si aici am gasit doar 9 alineate pentru acest articol. Stie cineva daca exista un alineat 10, sau de ce s-a sarit direct la 11? 🙂

Articolul catre care se face referire:

ART. 466
Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

(1) Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de 6 luni din ziua în care a luat cunostintă că s-a desfăsurat un proces penal împotriva sa

Interpretare personala:

Daca condamnatul nu este de gasit (spre exemplu, fuge din tara), si este judecat si condamnat definitiv in lipsa, daca la un moment-dat acesta este prins, nu va fi detinut imediat, ci are dreptul sa ceara redeschiderea procesului in termen de 6 luni de cand a aflat ca s-a desfasurat un proces penal impotriva sa.

As numi asta prevederea ‘mai dati-i o sansa!’ … ?!

Art. III.
1 n/a (1) Judecătorul delegat cu executările penale va sesiza instanţa competentă pentru a se stabili incidenţa art. 4 sau a art. 6 din Codul penal pentru cauzele judecate definitiv. Judecata se va face de urgenţă, la intrarea în vigoare a art. I, pentru cauzele în care s-au aplicat pedepse sau măsuri privative de libertate. Articolele catre care se face referinta:

ART. 1

Scopul legii penale

Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi
libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drep

ART. 4
Personalitatea legii penale
 Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării, dacă făptuitorul este cetăţean român sau dacă, neavând nici o cetăţenie, are domiciliul
în ţară

ART. 6
Universalitatea legii penale

Legea penală se aplică şi altor infracţiuni decât celor prevăzute în art. 5 alin. 1, săvârşite în afara teritoriului ţării, de un cetăţean străin sau de o persoană fără cetăţenie care nu domiciliază pe teritoriul ţării, dacă:
a) fapta este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită;
b) făptuitorul se află în ţară. Pentru infracţiunile îndreptate împotriva intereselor statului român sau contra unui cetăţean român, infractorul poate fi judecat şi în cazul când s-a obţinut extrădarea lui. Dispoziţiile alineatelor precedente nu se aplică în cazul când, potrivit legii statului în care infractorul a săvârşit infracţiunea, există vreo cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal
ori executarea pedepsei, sau când pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată. Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispoziţiilor legale privitoare la recunoaşterea hotărârilor străine.

???

2 n/a (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
3 n/a (3) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.
4 n/a (4) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.