În condițiile în care în mai toate orașele au apărut comunități de airsoft – în Onești sunt foarte mulți tineri care îmbracă uniforma de soldat în fiecare week-end – polițiștii au ținut să informeze care sunt obligațiile deținătorilor de arme tip airsoft.

În conformitate cu prevederile Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, actualizată, replicile de arme tip airsoft sunt incluse în categoria armelor neletale – în Categoria E din anexa la lege – Alte categorii de arme şi dispozitive neletale, iar după destinație, sunt împărțite în arme de agrement, arme de colecție și arme utilitare.

Deși acestea sunt arme neletale exceptate de la procedura autorizării ori notificării, deținătorii acestora au anumite obligații.

În conformitate cu prevederile art. 65, alin. (4)-(6), din actul normativ mai sus amintit, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 5000 lei nerespectarea următoarelor  condiții:

“(4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viaţa persoanelor.
(5) Sunt interzise portul şi folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevăzute la alin. (4) în locuri publice.

(6) Armele sau dispozitivele neletale prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul, reşedinţă sau, după caz, locul de rezidenţă al deţinătorului la locul unde urmează să se desfăşoare activităţile pentru care sunt destinate, numai dacă acestea sunt ţinute în husă, bagaj ori ambalaj şi nu sunt încărcate cu muniţie.”

Armele folosite cu încălcarea prevederilor de mai sus sunt supuse confiscării!

Sursa: comunicat de presă IPJ Bacău