În urma mitingului desfășurat, ieri, în Piața Tricolorul din Bacău, la care au luat parte, pe lângă salariații ABA Siret, și cei care fac parte din Adminsitrațiile Bazinale de Ape Buzău – Ialomița și Prut – Bârlad, conducerea ABA Siret vine cu clarificări.

Potrivit sindicatelor din ABA Siret, mitingul a fost organizat din următoarele motive:

 1. A.N. ”Apele Române” nu respectă obligația ce-i revine potrivit alin.4 al
  art.6 din Contractul Colectiv de Muncă 2016-2018 cu privire la includerea
  drepturilor salariale prevăzute de Legea nr.153/2017 în Condițiile în care
  Federația Apehid, semnatară a acestui document, a solicitat acest lucru.
  – 2. A.N. ”Apele Române” nu respectă obligația ce-i revine potrivit art.36 din
  Legea nr. 153/2017 cu privire la reîncadrarea personalului pe trepte/grade și
  gradații începând cu 01.07.2017 și art.39 privitor la aplicarea tranzitorie a
  acesteia.
  – 3. A.N. ”Apele Române” nu respectă obligația ce-i revine potrivit legii de a
  acorda sporuri pentru condiții de muncă.

În replică, conducerea ABA Siret a formulat următoarele precizări:

“Referitor la mitingul de protest organizat în data de 30 ianuarie 2018, de salariații Administrației Bazinale de Apă Siret, facem următoarele precizări:

Între Administrația Națională Apele Române și Federația APEHID există un conflict de muncă privitor la implementarea Legii salarizării 153/2017. Medierea acestui conflict s-a realizat între cele două părți la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social în data de 22 ianuarie 2018. Concluzia concilierii a fost că, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli trebuie suspendate discuțiile, întrucât, conform legii dialogului social, nu se poate negocia un act adițional fără buget aprobat.

 La această oră nu este declanșat un conflict de muncă între sindicat și Administrația Bazinală de Apă (ABA) Siret. Contractul Colectiv de Muncă în vigoare este încheiat între Administrația Națională Apele Române și federațiile sindicale reprezentative, prin urmare ABA Siret nu poate soluționa revendicările cu privire la modificarea acestuia. Reamintim că ABA Siret este unitate cu personalitate juridică în subordinea Administrației Naționale Apele Române. ABA Siret nu are un buget de venituri și cheltuieli propriu. Deși este unitate cu personalitate juridică, ABA Siret nu are independență decizională și financiară. Administrația Națională Apele Române, având calitatea de ordonator principal de credite, este entitatea care stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, precum și politica de personal pentru salariații ABA Siret.

ABA Siret a emis actele adiționale privind reîncadrarea salariaților pe noile funcții, grade/trepte profesionale și gradații corespunzatoare vechimii în specialitate și în muncă pentru fiecare salariat începând cu 1 ianuarie 2018. Tot începând cu 1.01.2018, salariile de bază ale personalului ABA au fost majorate cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, astfel cum prevede art. 38 din Legea 153/2017.

În ceea ce privește sporurile pentru condiții de muncă, în anul 2017 nu au fost acordate astfel de drepturi de natură salarială, deoarece nu există un regulament pentru stabilirea locurilor de muncă și a categoriilor de personal beneficiare. Abia pe 29 decembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern 917 prin care a fost aprobat acest regulament-cadru, urmând ca, în urma expertizării locurilor de muncă, astfel cum prevede actul normativ, să se stabilească categoriile de personal și cuantumul sporurilor pentru condiții de muncă.

Până la această dată, bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale Apele Române nu este aprobat. Prin urmare, în conformitate cu Legea dialogului social, nu se poate negocia un act adițional la Contractul Colectiv de Muncă decât după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli”.

Sursa foto: www.desteptarea.ro