Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a primit o înștiințare din partea Administrației Bazinale de Apă (ABA) Siret – Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, prin ca i se transmite faptul că lacul de acumulare de la Valea Uzului va fi golit, pentru efectuarea unor lucrări de reparații și mentenanță.

Lacul de la Valea Uzului, din care sunt alimentate cu apă mare parte din localitățile județului, inclusiv cele mai mari dintre acestea – Bacăul și Oneștiul – nu va fi golit de tot, ci doar până la cota 474.

Operațiunea de golire a lacului de la Valea Uzului va începe la 1 februarie. CRAB a anunțat că pentru alimentarea cu apă potabilă a municipiului Bacău va trebui pusă în funcțiune stația de pompare de la Moinești, amplasată pe traseul aducțiunii Valea Uzului – Bacău. În acest scop, în perioada 28-31 ianuarie 2019, se vor efectua probe de funcționare a stației de pompare, care pot avea ca efect posibile variații ale debitului de apă transportat către stația de tratare Barați – Bacău, precum și creșterea turbidității acesteia.