Asociația Grupul De Acțiune Locală (GAL) Valea Trotușului Bacău anunță lansarea, în perioada 27.09.2023 – 09.10.2023, apelului de selecție 3/2023 Măsura 5/6A EURI – „Înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural din fonduri EURI.

Beneficiarii eligibili: Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups), Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).