Modernizarea sistemului de iluminat public al municipiului Onești în vederea creșterii eficienței energetice a acestuia a intrat într-o nouă etapă, după ce consilierii locali au aprobat delegarea gestiunii serviciului către SC DPP SA.

Proiectul de modernizare a sistemului de iluminat public din Onești va fi implementat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 3 și va fi realizat exclusiv din fonduri europene nerambursabile.

“Urmare a aprobării HCL nr. 6 / 30.01.2018, ieri (n.r. – luni, 5 februarie) am semnat contractual de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al municipiului Oneşti către S.C. Domeniul Public şi Privat Oneşti S.A.

Astfel SC DPP SA va deveni, după obţinerea licenţei de operare eliberată de ANRSC Bucureşti, operatorul de servicii de iluminat public în municipiul Oneşti, având ca principal obiectiv reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de iluminat public prin intermediul fondurilor europene.

Odată semnat acest document, a fost creat cadrul legal pentru accesarea acestor fonduri, in acest fiind demarate procedurile de achiziţionare a documentaţiei în faza de studiu de fezabilitate şi a consultanței pentru întocmirea cererii de finanţare.

Acest proiect înscrie Oneştiul pe lista oraşelor care vor beneficia în viitorul apropiat de un iluminat modern şi economic, cu beneficii atât pentru locuitorii municipiului cât şi pentru bugetul local”, se arată într-o postare pe facebook a primarului Oneștiului, Nicolae Gnatiuc.

Lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public din Onești prespun înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc. – acolo unde se impune acest lucru.

În Onești, stâlpii de iluminat de pe cele două bulevarde principale, Oituz și Republicii, sunt relativ noi, fiind înlocuiți în timpul Administrației Lemnaru.

Tot în cadrul proiectului vor fi achiziționate și instalate sisteme de telegestiune a iuminatului public și se va avea în vedere utilizarea resurselor regenerabile de energie și realizarea de strategii de reducere a dioxidului de carbon.