Holzindustrie Schweighofer, una dintre companiile de top din industria europeană a lemnului, cu 3 fabrici de cherestea și două fabrici de panouri din lemn masiv în România, prezintă planul de acțiuni actualizat pentru o industrie sustenabilă a lemnului, plan ce a fost publicat pentru prima dată în ianuarie 2017.

Compania primește acum opiniile cu privire la măsurile planificate, într-un proces de consultare publică desfășurat până la data de 22 iunie 2018. Prin consolidarea planului de acțiune, compania răspunde condițiilor impuse de FSC în ceea ce privește pașii următori pentru consolidarea lanțului de aprovizionare. Prin urmare, Holzindustrie Schweighofer urmărește în mod consecvent calea pe care a urmat-o până în prezent pentru a contribui la o industrie sustenabilă a lemnului în România.

Michael Proschek-Hauptmann, responsabil pentru conformitate și sustenabilitate la Holzindustrie Schweighofer: ,,Pentru noi, optimizarea continuă a sistemului propriu de securitate asigură protecția pădurilor. Opinia organizațiilor non-guvernamentale, a partenerilor de afaceri și a altor părți interesate a fost și va fi de o importanță foarte mare pentru noi. Planul nostru de acțiune consolidat este unic în România și arată faptul că firma noastră consideră opiniile critice un stimul pentru îmbunătățire.”

Principiile de bază ale planului de acțiune consolidat sunt:

  • Să asigure, pe cât posibil, că doar lemnul recoltat legal este achiziționat și prelucrat. Printre altele, aceasta se realizează prin sistemul propriu de urmărire prin GPS a livrărilor de masă lemnoasă – Timflow (timflow.com).
  • Zero toleranță pentru furnizorii care nu pot demonstra proveniența legală a lemnului.
  • Protecția pădurilor virgine și nici o livrare de masă lemnoasă provenită din parcurile naționale, chiar dacă legislația o permite în unele cazuri.
  • Dialog structurat cu ONG-urile de mediu și alte părți interesate și angajamentul de a îmbunătăți în mod continuu sistemul propriu de securitate.
  • Instruire continuă a angajaților HS pe teme de conformitate.
  • Proiecte de reîmpădurire desfășurate în cooperare cu mediul academic și proprietari privați de păduri: 1 milion de puieți până în 2024.

“Planul de acțiune consolidat este disponibil spre consultare pentru toate părțile interesate, timp de o lună. Înainte să continuăm cu implementarea acestui plan, rugăm din nou pe toți cei interesați să consulte acest document și sperăm să primim opinii adecvate. Doar după terminarea acestei perioade de consultare planul va fi finalizat și implementat. Comentariile pe marginea acestui document pot fi trimise până pe 22 iunie 2018 la următoarea adresă de e-mail: stakeholder.wien@schweighofer.at”, informează compania austriacă.

Holzindustrie Schweighofer nu efectuează operațiuni de exploatare forestieră, dar compania dorește să își aducă o contribuție la lupta împotriva tăierilor ilegale, un fenomen încă răspândit în România. În acest sens, Holzindustrie Schweighofer a investit deja peste 1 milion de euro în măsuri și va continua să le implementeze.