După ce Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a decis să limiteze la numai 30 la sută debitul de apă furnizat către SC Apă Canal SA și, implicit, către municipiul Onești, autoritățile locale oneștene au emis un comunicat de presă prin care a făcut un apel către asociațiile de proprietari din oraș să-și achite facturile la apă restante. Totodată, celor de la CRAB li se comunică faptul că Primăria Onești și SC Apă Canal SA sunt pe punctul de a finaliza operațiunea de preluare-primire a sistemului de apă și canalizare al orașului, fapt pentru care s-ar impune amânarea luării unei astfel de decizii din partea companiei băcăuane.

Iată mai jos comunicatul de presă emis de Primăria Onești:

COMUNICAT DE PRESĂ

 Prin  adresa nr.10654/12.12.2016 ni se aduce la cunoștință că SC Apă-Canal SA figurează cu facturi emise și neîncasate către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, motiv pentru care s-a dispus restricționarea la 30% a debitului de apă furnizat către Municipiul Onești începând cu data de 15.12.2016, motiv pentru care am solicitatconducerii SC Compania Regională de Apă Bacău SA să revină asupra măsurilor de restricționare a debitului din următoarele considerente:

 

  1. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.166/01.12.2016 s-a aprobat comisia de inventariere și preluare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare de la SC Apă-Canal SA, procedura fiind în curs de desfășurare și urmează să fie finalizată cel mai târziu în data de 20.12.2016.

 

  1. În ședința ordinară a Consiliului Local Onești din data de 20.12.2016 se află pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind aprobarea gestiunii directe a sistemului public de apă din Municipiul Onești prin intermediul SC Domeniu Public și Privat Onești SA începând cu data de 01.01.2017. Așadar în Municipiul Onești va fi un nou operator în speță, societatea la care Consiliul Local Onești este acționar unic, cu care SC Compania Regională de Apă Bacău SA urmează să încheie un nou contract de furnizare a apei în Municipiul Onești, în măsura în care proiectul de hotărâre va fi adoptat.

 

  1. Restricționarea sau oprirea furnizării apei din punct de vedere tehnic poate avea efecte dezastruoase din cauza temperaturilor scăzute din această perioadă, neavând continuitate, există posibilitatea ca apa din conducte să înghețe fapt ce va duce la avarierea instalațiilor aferente.

 

  1. În acest context, autoritățile locale fac apel la asociațiile de proprietari să-și achite datoriile la zi până la data de 31.12.2016 către SC Apă-Canal SA prin intermediul executorului judecătoresc acolo unde au fost înființate popriri, pentru a se putea asigura apa în regim de continuitate.

 

  1. Vineri, 16 decembrie 2016, ora 10,00 președinții și administratorii asociațiilor de proprietari sunt invitați la Biblioteca municipală în vederea discutării unor aspecte cu privire la furnizarea apei în municipiul Onești și a achitării datoriilor către SC Apă-Canal SA și executorul judecătoresc.