Ultimele analize efectuate de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău au evidențiat faptul că apa de la izvorul captat din spatele Pieței Agroalimentare nu mai este potabilă.

Conform buletinului de analiză nr. 2245/21.08.2018, în urma analizelor de laborator au fost constatate depășiri la parametri analizați, cu risc de apariție a bolilor cu cale de transmitere hidrică.

În consecință, până la identificarea eventualelor surse de impurificare și luarea măsurilor ce se impun, sursa de apă “IZVOR CAPTAT PIAȚĂ” a fost declarată APĂ NEPOTABILĂ.

În momentul de față, din cele 18 surse de apă – izvoare captate, fântâni, pompe manuale, puț forat – de pe raza municipiului Onești controlate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău, doar  3 (trei) corespund din punct de vedere fizico-chimic și bacteriologic, APA FIIND BUNĂ DE BĂUT(consultați tabelul AICI).