Consilierii oneșteni au stabilit, în cadrul ședinței extraordinare de la începutul acestei săptămâni, domeniile serviciilor publice și locurile în care persoanele condamnate la o măsură neprivativă de liberate vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată.

Potrivit proiectului de hotărâre aprobat cu unanimitate de voturi de către consilierii prezenți la ședință, condamnații la muncă în folosul comunității vor presta în cadrul SC DPP SA una sau mai multe dintre activitățile de mai jos:

– întreținerea locurilor de joacă și  parcărilor publice, a cimitirului uman, a serei Borzești aflate în administrarea SC Domeniu Public și Privat Onești SA;

– curățarea terenurilor virane aflate în proprietatea municipiului Onești, cu excepția celor întreținute de firma/firmele de salubritate și toate activitățile ce se circumscriu contractului de delegare a gestiunii nr. 16886/18.08.2010.

În proiectul de hotărâre respectiv se mai precizează: “Cu titlu de excepție, pentru persoanele condamnate penal, cărora prin Decizia Serviciului de Probațiune li s-a stabilit dreptul de a presta muncă în folosul comunității cu luarea în considerare a limitării determinate de starea de sănătate și care nu pot exercita activități de tipul celor prestate la SC DPP Onești SA,  locurile de exercitare a muncii  pot fi:

– Administrația Pieței, Bazarului, Oborului și Parcări Onești, unde se vor desfășura activități de curățare și întreținere a zonelor aferente acestora;

– Serviciul Baze Sportive Municipale  Onești, unde se vor desfășura activități de curățare și întreținere a zonelor verzi aferente acestuia, aleilor și căilor de acces ale bazelor sportive: terenuri de sport, terenuri de fotbal, săli de sport, ștrandul municipal pe perioada funcționării acestuia;

– Biblioteca Municipală “Radu Rosetti”, Muzeul Municipal de Istorie, Cinema “Capitol” Onești, unde se vor desfășura activități de curățare și întreținere a zonelor aferente acestora”.

Potrivit legii, primarul însuși are obligația de a stabili de îndată ce i se solicită de către instanță conținutul activității ce urmează a fi prestată de persoana condamnată la muncă în folosul comunității, condițiile în care va executa obligația, precum și programul de lucru, înștiințând instanța despre măsurile luate.

Pe de altă parte, beneficiarii de ajutor social au obligația să presteze un anumit număr de ore de muncă în folosul comunității, cerință prevăzută de lege pentru a primi ajutor social de la stat.