Spitalul Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești are nevoie de specialiști și a lansat un anunț privind angajarea pe perioadă nedeterminată a unui număr de 18 medici.

Conform anunțului, spitalul din Onești scoate la concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi, toate cu normă întreagă:

  • 3 posturi de medic specialist în specialitatea medicină internă în Secția Medicină Internă
  • 1 post de medic specialist în specialitatea medicină internă cu atestat de competență în îngrijiri paliative în Compartimentul Îngrijiri Paliative
  • 2 posturi de medic specialist în specialitatea radiologie și imagistică medicală în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală
  • 1 post de medic specialist în specialitatea ORL în Compartimentul ORL
  • 1 post de medic specialist în specialitatea chirurgie pediatrică în Secția Chirurgie Generală
  • 1 post de medic specialist în specialitatea neorologie pediatrică în Cabinet Neuropsihiatrie Copii
  • 1 post de medic specialist în specialitatea pneumologie în Compartimentul Pneumologie
  • 1 post de medic specialist în specialitatea neonatologie în Secția Neonatologie
  • 2 posturi de medic specialist în specialitatea ATI în cadrul Secției ATI
  • 2 posturi de medic specialist în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice în Secția Medicină Internă – Compartimentul Diabet.

Spitalul le va pune medicilor la dispoziție locuințe în ansamblul ANL. Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului.

Există și o taxă de concurs, în valoare de 150 de lei, care se achită direct la casieria unității sau contul acesteia, deschis la Trezoreria Onești. (foto: spitalonesti.ro)