Pe 17 septembrie s-a împlinit un an de la incendiul care a cuprins mai multe tarabe din bazarul din Onești, care a dus la evacuarea comercianților ce își desfășurau activitatea în zona respectivă. Deși s-a dorit reamenajarea bazarului, autoritățile au abandonat proiectul în urma unei adrese primite de la Administrația Bazinală de Apă Siret.  

La un an de la incendiul care a mistuit mai multe tarabe din zona cunoscută “la ruși”, comercianții care își desfășurau activitatea în bazarul din Onești își vând marfa pe unde pot prin oraș.

Mai mult decât atât, ei nu vor mai reveni niciodată în vechea locație, după ce Administrația Bazinală de Apă Siret a transmis că în zonă nu sunt întrunite condițiile de siguranță împotriva inundațiilor și a cerut studii hidrologice suplimentare.

Chiar dacă s-a avut în vedere modificarea PUZ-ului, ceea ce ar fi implicat o serie de cheltuieli în plus, faptul că Administrația Bazinală de Apă Siret a cerut aceste studii, a determinat autoritățile să abandoneze proiectul, neavând certitudinea că vor primi acceptul să dea drumul la lucrări.

Citiți mai jos adresa Primăriei Onești către Apele Române și răspunsul acesteia pe marginea acestui subiect:

“CĂTRE: Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău

Municipiul Onești și Direcția de urbanism a Primăriei Onești are intenția de a schimba regimul juridic și tehnic al unui teren amplasat pe malul râului Cașin în spatele Pieței Agroalimentare, teren pe care vi-l delimităm prin planșe anexe.

În condițiile în care, conform Planului de Urbanism General (PUG) în vigoare, aprobat în anul 2000, acest teren este definit ca luncă a râului Cașin cu rol pesisagistic și de protecție aparținând UTR 51, iar Primăria Onești intenționează să construiască un platou betonat de utilitate publică pe care să se amplaseze construcții ușoare cu caracter temporar (de tipul tarabelor, tonetelor / modulelor comerciale metalice ușoare), va fi necesară elaborarea unui Plan de Urbanism Zonal care să permită autorizarea executării acestei investiții de interes public.

Având în vedere că va fi necesar să comandăm prin licitație pe SEAP elaborarea documentației de urbanism de Plan de Urbanism Zonal aferent zonei studiate, ne sunt utile orice informații pe care ni le puteți furniza în acest sens privitor la condițiile de avizare cerute de dumneavoastră pentru acea zonă în scopul de a evita contractarea unui întocmirii unei documentații de urbanism lipsită de finalitate practică.

De exemplu, dacă se impun măsuri speciale de protecție împotriva inundațiilor anterior realizării investiției propuse este posibil ca această investiție în ansamblu să devină nefezabilă din punct de vedere economic.

Rugăm specialiștii Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacău să ne ajute cu orice informații utile cu privire la acel amplasament și la eventualele lucrări de apărare fără de care nu s-ar obține avizarea unui PUZ pentru edificarea unei platforme betonate pe acel teren.

 

“Către: Primăria Municipiului Onești

Ca urmare a adresei dvs. înregistrată la SGA Bacău cu nr. xxxx privind elaborarea unei documentații de PUZ în zona UTR 51, zona luncii râului Cașin, vă cumincăm următoarele:

În zona studiată se află o lucrare de apărare împotriva inundațiilor (pereu de beton) ce se află în administrarea Primăriei Onești care nu asigură protecție în totalitate a zonei.

În vederea demarării lucrării de investiție la care faceți referire vă recomandăm efectuarea unui studiu hidrologic pe râul Cașin (în zona studiată), studiu ce va fi întocmit de o societate certificată de către Ministerul Apelor și Pădurilor.

În conformitate cu art. 41, alin. 1 din legea apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, orice lucrare de construcție pe ape sau ce are legătură cu apele prevede obținerea avizului de gospodărire a apelor în baza unei documentații tehnice de fundamentare elaborate de un proiectant certificat conform ordinului nr. 799 din 06.02.2012.

Trebuie precizat că Primăria s-a adresat Apelor Române pe 13 iulie 2017, iar răspunsul acestora a venit pe 31.08.2017.