Autoritățile oneștene se află în căutarea unui diriginte de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare Pod pe DN 11 KM 129+831 peste râul Trotuș la Onești, județul Bacău”.

Startul lucrărilor de reabilitare a podului peste râul Trotuș va fi dat în termen de cel mult două luni de la semnarea contractului cu constructorul desemnat (firma oneșteană Confer Group).

Pentru că timpul este deja scurt, beneficiarul lucrării (administrația publică locală) înștiințează operatorii economici interesați că intenționează să atribuie prin PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ, desfășurată integral prin mijloace electronice (prin intermediul SEAP), serviciile de dirigenție de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții.

Termenul limită pentru primirea ofertelor, în SEAP, este de 18 octombrie, ora 15.00.

De ce este nevoie de un diriginte de șantier și ce rol are acesta în privința lucrărilor de reabilitare a podului peste râul Trotuș?

În primul rând, dirigintele de șantier este acea persoană care este însărcinată de către investitor să verifice calitatea materialelor și produselor puse în lucrare și execuția corectă a lucrărilor în construcție.

Mai mult, dirigintele de șantier, în calitate de reprezentant al beneficiarului sau investitorului, poate participa la toate fazele privind conceperea, proiectarea și realizarea construcțiilor. Adesea, serviciile de dirigenție de șantier sunt contractate separate față de lucrările de execuție și, tot de cele mai multe ori, ele sunt atribuite în urma unor procedure simplificate.

“Pentru cine nu știe, este nevoie de un dirigintele de șantier pentru a obține lucrări de bună calitate, rezistente în timp, pentru a optimiza sau a reduce consumurile de materiale și manopera. Un diriginte de șantier poate face asta prin folosirea de programe specializate și prin utilizarea indicatoarelor de devize. Astfel, se reduce riscul de a fi înșelați sau încărcați la situațiile de plată. Dar, cel mai important aspect, și poate că de aici trebuia plecat, dirigintele de șantier este necesar pentru a fi în legalitate și pentru a derula ușor investiția”, ne-a explicat un specialist.

Podul peste râul Trotuș de la ieșirea din Onești spre Tg. Ocna/Bacău se prezintă într-o stare avansată de degradare și necesită executarea unui lucrări ample de reabilitare.