Scoasă inițial la vânzare, în luna martie, la prețul de 60 de milioane de dolari fără TVA, RAFO Onești nu și-a găsit un cumpărător nici la cea de-a doua licitație organizată de administratorul judiciar – CITR Filiala București SPRL.

La 10 ani de la închiderea activității, RAFO Onești are în continuare o situație grea. Cel de-al doilea termen al licitației pentru valorificarea rafinăriei – vineri 27 aprilie – nu a adus nicio schimbare.

Niciunul dintre zecile de investitori pomeniți în diverse ocazii, din Iran, Irak, Australia, Luxemburg, Ucraina, Rusia, etc. nu a depus garanția de 2 milioane de dolari, astfel că organizatorul licitației, Casa de Insolvență Transilvania, administratorul judiciar al RAFO Onești, a fost nevoit să anunțe un al treilea termen.

Dacă la termenul de pe 27 aprilie prețul de pornire a fost de 50,57 milioane de dolari fără TVA, la următorul termen, de pe 18 mai, RAFO Onești va fi scoasă la vânzare la prețul de 44,625 milioane de dolari.

Practic, la nici două luni de când a fost scoasă la vânzare prima dată, în martie RAFO Onești este mai ieftină cu cel puțin 20 de milioane de dolari! (cu tot cu TVA)

Rafinăria a fost concepută ca un sistem integrat, astfel că utilitățile necesare sunt parțial asigurate în cadrul amplasamentului din platforma Borzești (energie termică, gazele combustibile – 75%, azotul și aerul industrial și instrumental), respectiv parțial achiziționate (energie electrică și apă de completare). Rafinăriile 1 și 2 au fost construite pe un lot de teren în suprafață totală de 264,60 hectare, fiind concepute ca un sistem integrat de rafinare, cuprinzând:

– instalații de prelucrare primară (distilare atmosferică și în vid);
– instalații de prelucrare secundară a produselor petroliere (instalații de reformare catalitică, hidrofinare a distilatelor, izomerizare n C5 – n C6);
– instalații de conversie adâncă (cocsare, reducere de vâscozitate, cracare catalitică);
– complexe de producere a hidrocarburilor aromatice (benzen, toluen, ortoxilen, etilbenzen, paraxilen, metaxilen), oprite după anul 1992.

Instalațiile utilizate în cadrul procesului de producție a carburanților sunt:

– instalația distilare atmosferică și în vid – capacitate de prelucrare de 3.500.000 tone țiței/an;
– instalația hidrofinare benzină – capacitate de prelucrare de 800.000 tone/an benzină;
– instalația reformare catalitică – capacitate de 500.000 tone/an;
– instalația hidrofinare petrol (290.000 tone/an) și hidrofinare motorină (660.000 tone/an);

– instalația hidrofinare motorină HM2 – capacitate de 340.000 tone/an;
– instalația hidrofinare distilat de vid – capacitate de 1.200.000 tone/an;
– instalația cracare catalitică – capacitate de 1.200.000 tone/an;
– instalația fracționare gaze;
– instalația hidroizomerizare fracție;
– instalația desulfurare gaze și recuperare sulf;
– instalația cocsare;
– instalația de fabricare compuși oxigenați – eteri;
– fabrici de hidrogen;
– instalația amestec, finisare, componenți.

În plus față de instalațiile necesare desfășurării procesului propriu-zis de rafinare a țițeiului, societatea dispune și de o serie de instalații și dotări auxiliare, dintre care cele mai importante sunt:

– rampe pentru încărcare – descărcare materii prime și produse finite;
– gară uzinală, nod și rețea de căi ferate uzinale;
– rețele de alimentare cu utilități primare, instalații de producere a utilităților necesare în procesul tehnologic (rețele de transport și distribuție a acestora);
– parc de depozitare a materiilor prime și produselor petroliere;
– dotări pentru controlul calității produselor și a mediului;
– sistem informatic, la nivelul serviciilor funcționale cu rol în gestiune și conducere, nefinalizate însă ca extindere la nivelul întregii rafinării.

În prezent, activitatea și investițiile demarate sunt sistate, singurele instalații care funcționează fiind cele pentru producția de utilități pentru conservarea activelor (producția de aer tehnic, aer instrumental și azot) și epurarea mecano-chimică și biologică.

Activele din cadrul rafinăriei sunt într-o stare fizică bună, având în vedere faptul că începând cu anul 2008 acestea nu sunt în funcțiune”, se arată în descrierea RAFO Onești de pe site-ul oficial al administratorului judiciar sales.citr.ro.