Din evidențele Serviciului Fond Locativ, din cadrul Primăriei Onești, privind balanța debitorilor activi din blocul “Evazatu”, rezultă un sold total de 641.293 de lei (aproape 140.000 de euro!!!) numai la întreținere.

Situația în care se găsesc majoritatea chiriașilor din blocul “Evazatu” din Onești este explicată de autorități cu lux de amănunte, într-o postare pe Facebook:

“Urmare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 54 din 12.04.2017, chiriașilor blocului “Evazatul” din str. Libertății nr. 1 li s-au acordat facilități la plata datoriilor la energia electrică. Potrivit acestei hotărâri, chiriașul care nu avea achitate la zi cheltuielile pentru chirie și întreținere, semna un angajament de plată a debitelor restante la chirie și întreținere (debit + penalități), eșalonate pe o perioadă de un an calendaristic începând cu data semnării contractului de închiriere, la care se adaugau debitele curente la chirie și întreținere.

Din evidențele Serviciului Fond Locativ privind balanța debitorilor activi din str. Libertății nr.1, rezultă un sold final privind cheltuielile de întreținere de 641.293,74 lei. Această sumă trebuie recuperată de la datornici, în caz contrar administrația publică locală din Onești putând primi sancțiuni financiare și de ordin administrativ din partea organelor de control ale României. Din banii publici nu pot fi achitate facturi privind utilitățile publice și chiria, datorate de către chiriașii ce consumă energie electrică în sistem paușal.

Pentru creșterea gradului de confort al chiriașilor și pentru respectarea legislației în vigoare, Primăria Municipiului Onești a investit suma de 147.992 lei fără TVA pentru realizarea instalației de utilizare a curentului electric la blocul de locuințe “Evazatu”, precum și suma de 75.108 lei fără TVA, pentru realizarea branșamentului electric la acest imobil.

La data de 11.04.2018 aveau încheiate contracte individuale de furnizare energie electrică cu SC E-On Energie România SA un număr de 36 persoane, iar alte 14 persoane au depusă documentația pentru obținerea avizului de racordare la furnizorul de energie electrică. Numărul camerelor ramăse nebranșate individual este de 233 unde sunt incluse și cele 47 de la ultimul etaj, care sunt în curs de renovare.

Având în vedere efortul financiar al UAT Onești pentru realizarea noului sistem de alimentare cu energie electrică la acest imobil, locatarii acestui bloc sunt rugați să achite urgent datoriile restante la energia electrică și să demareze în cel mai scurt timp procedurile de racordare contorizată individuală la noul sistem de alimentare cu energie electrică al blocului. În caz contrar, deoarece legislația în vigoare nu mai permite consumul în sistem paușal, persoanele care nu dețin un branșament individual contorizat vor fi debranșate și evacuate”.