Președinții mai multor asociații de proprietari din Onești au găsit de cuviință să fixeze propriul tarif la apă și canalizare, mult mai mare decât cel practicat de RAJA Constanța, operatorul acestui serviciu pe raza municipiului. Mai precis, în loc de 7,72 lei (fără TVA), s-a ajuns în unele cazuri și la tarife de 13,1 lei/mc de apă și canal!

Prin Hotărârea Consiliului Local Onești nr. 77 din data de 30.05.2017 s-a hotărât delegarea gestiunii serviciului public de apă şi canalizare din Municipiul Onești către S.C. RAJA S.A., începând cu data de 01.06.2017.

S.C. RAJA S.A. Constanţa este cel mai mare operator regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă și al epurării apelor uzate, care deservește abonații din 152 de localități, de pe raza a 8 județe: Constanța, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Brașov, Prahova, Ilfov și Bacău. În toată aria de operare, S.C. RAJA S.A. percepe tarife unice pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, prețurile practicate fiind următoarele: 1 mc apă – 4,09 lei; 1 mc canal – 3.63 lei, la care se adaugă TVA.

În ultima perioadă, pe adresa societăţii RAJA S.A. Constanţa au ajuns mai multe sesizări, primite din partea utilizatorilor din cadrul asociaţiilor de proprietari, de la nivelul Municipiului Onești. Sesizările vizau tarifele la apa potabilă, afişate de unii administratori ai asociaţiilor. Tarifele ce frizează ridicolul, pentru că în unele cazuri ajung şi la 13,1 lei/mc, nu au nici o legatura cu sumele facturate de SC RAJA SA si nu stim prin ce metoda de calcul s-a ajuns la aceasta suma. Menționăm că pe notele de consum prezentate locatarilor/ proprietarilor din cadrul asociațiilor de proprietari/locatari din municipiul Onești, singura utilitate publică este serviciul de alimentare cu apă și canalizare, restul cheltuielilor reprezentând costuri administrative și altele, stabilite la nivelul asociației și care NU au nici o legatură cu tarifele unice practicate de SC RAJA SA.  Cu această ocazie vă aducem la cunoștință dispozițiile Legii nr. 230 din 6 iulie 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Articolul 48:

 (1) Stabilirea şi repartizarea sumei care priveşte proprietatea comună ce revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului se fac proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună.

(2) Cheltuielile efectuate de asociaţia de proprietari pentru plata unor servicii de utilităţi publice sau de altă natură, legate de proprietăţile individuale din condominiu şi care nu se facturează individual pe fiecare dintre acestea, se repartizează după acelaşi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu furnizorul respectivului serviciu.

Articolul 48^1

Asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari.

          Suntem sideraţi de aceste tarife, mai ales în contextul în care S.C. RAJA S.A. Constanţa a practicat şi va practica o politică tarifară socială, conştientă de faptul că apa este un bun indispensabil, fără de care nu se poate trăi şi de care orice om, indiferent de statutul social, are nevoie. Având în vedere prețul plătit de oneșteni pana la data de 01. 06. 2017 ( 9,87 lei – apă potabilă, canalizare și apă meteo), dar și faptul că RAJA Constanța NU încasează tariful pentru apele pluviale de la abonați, rezultă că oneștenii platesc, începând cu data de 1 iunie 2017, cu 1.09 lei / mc mai puțin pentru prestarea serviciilor de apă și canalizare.   Începând cu 01 iunie 2017, odată cu preluarea serviciului de alimentare cu apă de către SC RAJA SA, tariful a scăzut cu 1,09 lei, oneștenii plătind la ora actuală doar 4,09 lei/mc apă potabilă, la care se adaugă TVA. 

Prețul unic practicat de compania noastră, de  4,09 lei – 1 mc apa și3.63 lei – 1 mc canal, la care se adaugă TVA , este perceput din luna decembrie 2013, această nemodificare de tarif de aproape 4 ani arătând încă o data seriozitatea companiei si interesul  față de abonați. Mai mult, acest tarif nu va fi modificat până la data de 31.12.2018.

În această situaţie, facem un apel către toţi utilizatorii, care au nelămuriri în ceea ce priveşte tarifele afişate de unii administratori, să nu ezite să contacteze S.C RAJA S.A. Constanţa, prin serviciile Relaţii Clienţi, Juridic şi Valorificare, la sediul Centrului Zonal Onesti din strada Jupiter nr. 3.

Sursa: Biroul de presă RAJA Constanța, Centrul Zonal Onești.