Ținând cont de faptul că în municipiul Onești alimentarea cu apă a fost întreruptă din cauza avariilor repetate pe conducta de aducțiune Pafsin Dn 800mm în zona parc Măgura-Tg.Ocna și pentru a nu apărea disfuncționalități pe conducta de canalizare din municipiul Onești, RAJA S.A. roagă toți utilizatorii de pe raza municipiului Onești să folosească rețeaua de canalizare în mod rațional și conform destinației acesteia.

În acest sens vă rugăm:

– să evitați pe cât posibil deversarea în rețeaua de canalizare a apei uzate care poate conține substanțe (uleiuri, grăsimi, reziduuri alimentare și alte substanțe) ce pot bloca/ înfunda traficul pe conducta de canalizare;

–  de asemenea, să evităm pe cât posibil aruncarea în rețeaua de canalizare, a hârtiilor, cartoanelor, șervețelelor absorbante și a altor obiecte de acest fel, deoarece acestea, din cauza debitului scăzut de apă, pot înfunda instalațiile de canalizare din blocuri și rețelele care preiau apa menajeră din locuințele dvs.

În acest moment echipele C.R.A.B. sunt în teren și lucrează la remedierea avariei în scopul de a relua în cel mai scurt timp alimentarea cu apă a localităților afectate de aceste avarii, implicit a municipiului Onești.

Vă mulțumim pentru înțelegere! (sursa: Biroul de presă RAJA Onești)