Agenții economici din Onești trebuie să aibă mare grijă cum se aprovizionează cu marfă, în cazul în care încalcă noile prevederi ale Regulamentului cadru privind autorizarea și funcționarea unităților comerciale existând riscul să le fie retrasă autorizația de funcționare, adoptate de consilierii locali la ultima ședință.

Concret, în urma modificărilor și completărilor aduse Regulamentului cadru privind autorizarea și funcționarea unităților comerciale în municipiul Onești, agenților economici le sunt interzise utilizarea trotuarelor ori blocarea parcărilor publice din dreptul unităților în vederea efectuării operațiunilor de aprovizionare.

“Se introduce art. 3 alin. 1 și 2, care vor avea următorul conținut:

Art. 3 (1) Operatorii economici care desfășoară activități economice în municipiul Onești au obligația de a respecta următoarele cerințe și criterii generale: (…)

Să nu utilizeze/să nu permită utilizarea trotuarelor din municipiul Onești cu autovehicule de orice tip, în vederea efectuării operațiunilor de aprovizionare, respectiv încărcare-descărcare marfă, agenții economici fiind răspunzători în acest sens pentru eventuale distrugeri săvârșite bunurilor publice în timpul operațiunilor de aprovizionare la fiecare punct de lucru; (…)

Să nu ocupe/ restricționeze abuziv locurile de parcare publice din fața propriilor unități prin amplasarea de diverse obiecte: mese, scaune, umbrele de soare, lăzi, ambalaje, amplasarea de mijloace publicitare, etc.

Nerespectarea uneia dintre obligațiile stabilite la alineatul precedent constatate de Serviciul Public de Poliție Locală poate duce la retragerea autorizației/acordului de funcționare emise prin Dispoziția Primarului municipiului Onești.” (foto: Google Maps)

Documentul integral poate fi consultat AICI