Metodologia de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului (blocurile de locuințe), aprobată recent de consilierii oneșteni, îi pune cu botul pe labe pe rău-platnici.

În scurt timp, noul operator al serviciului public de apă și canalizare din Onești – RAJA Constanța – va emite facturi individuale, documente de plată care vor putea fi folosite în instanță în cazul rău-platnicilor, pentru recuperarea debitelor.

Mai pe românește, după facturile de căldură și gunoi, și cele de apă devin titluri executorii, persoanele care nu și le plătesc putând fi executate silit mai ușor. În caz de neplată, nu mai este necesar un proces pentru a se ajunge la executarea silită.

Președinții de asociații vor întocmi lună de lună un tabel privind calculul și stabilirea consumurilor individuale, iar ca stimulent pentru defalcarea consumurilor de apartamente, precum și distribuirea facturilor la utilizatorii individuali, RAJA va plăti un comision pentru prestări servicii de intermediere în sumă fixă, cum se arată în metodologia de repartizare individuală a consumului de apă, în municipiul Onești.

Dacă reprezentantul asociației de proprietari / condominiului / ansamblului de locuințe nu prezintă timp de două luni consecutiv tabelele privind calculul și stabilirea consumurilor individuale, asociației respective i se va întrerupe furnizarea apei cu o notificare prealabilă de cinci zile!

Foarte importantă este și modalitatea prin care vor fi determinate consumurile individuale și facturarea acestora.

Comitetul executiv al asociației de proprietari / reprezentantul condominiului / ansamblului de locuințe are obligația să efectueze calculul și repartiția consumurilor de apă, inclusiv să repartizeze cota parte din diferențele între suma citirilor de pe apometrele individuale și branșament, după criteriile aprobate de adunarea generală a asociației de proprietari sau criteriile stabilite în cadrul condominiului / ansamblului de locuințe cu defalcarea consumului general pe utilizatorii individuali, numai în raporturile sale cu aceștia. Stabilirea consumurilor de apă în vederea facturării individuale se face pe baza aparatului de măsură general, amplasat în căminul apometric al asociației / imobilului de tip condominiu / ansamblului de locuințe.

Contravaloarea consumului de apă și canalizare se încasează de la utilizatorul individual pe bază de factură; factura reprezintă documentul de plată emis de către operator, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

Facturarea se va face lunar, în conformitate cu cantitățile de apă și canalizare stabilite, facturile fiind comunicate de către administratorul asociației de proprietari / reprezentantul condominiului / ansamblului de locuințe pe bază de tabel cu semnătură sau prin poștă”, se mai arată în metodologia aprobată de consilierii oneșteni, la mijlocul lui august.