Închisă după tragedia de la “Colectiv”, Sala Polivalentă “Nadia Comăneci”, din Parcul Municipal, va putea fi pusă din nou în funcțiune abia după ce autoritățile locale, care administrează obiectivul, obțin autorizația de securitate la incendiu din partea ISU Bacău.

Autorizația de securitate la incendiu nu se eliberează însă în orice condiții, ci trebuie îndeplinite mai multe condiții, legea suferind modificări importante după tragedia de la “Colectiv”, din 30 octombrie 2015, în care și-au pierdut viața 65 de tineri.

Lucrările ce urmează a se desfășura la Sala Polivalentă “Nadia Comăneci” nu sunt deloc ieftine, ajungând la aproape un milion de lei.

“Având în vedere destinația Salii Polivalente <Nadia Comăneci> (competiții sportive de interes local, național și internațional, evenimente artistice, etc) este necesară  obținerea  Autorizației de securitate la incendiu, pentru  punerea în funcțiune a edificiului, autorizație ce are ca scop principal protecţia vieţii cetăţenilor şi a proprietăţii publice şi private.

Dobândirea autorizației de securitate la incendiu conferă dreptul proprietarilor, investitorilor, beneficiarilor de punere în funcţiune şi exploatare a acesteia.

Conform Avizul de securitate la incendiu  nr.159/18/SU-BC din 12.04.2018 eliberat de  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, deținătorul avizului(Municipiul Onești) are obligația să solicite autorizația de securitate la incendiu după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în funcțiune a construcțiilor, amenajărilor ori instalațiilor pentru care s-a obținut prezentul aviz.

Lucrările necesare a se executa pentru îndeplinirea exigenţelor minime necesare în vederea obţinerii Autorizației de securitate la incendiu sunt grupate în mai multe categorii, așa cum rezultă din proiectul supus aprobării.

Finanțarea investiției se va face de la bugetul local, valoarea totală a lucrărilor necesar a fi executate pentru obținerea autorizației este de 941.066,91 lei cu TVA”, se arată în expunerea de motive de la proiectul în cauză.