Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare al municipiului Onești va fi asigurat de compania constănțeană RAJA, cel mai mare operator regional din țară din acest sector.

Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către SC RAJA Constanța SA va fi supusă spre aprobare în ședința Consiliului Local Onești din data de 30 mai. Proiectul de hotărâre prin care va fi delegată gestiunea serviciului de alimentare cu apă și canalizare este o formalitate, ținând cont de faptul că toți consilierii locali au indicat RAJA ca fiind cel mai potrivit să preia serviciul de apă al orașului dintre toți operatorii care depuseseră scrisori de intenție în acest sens.

Proiectul de hotărâre prin care va fi delegată gestiunea serviciului de apă al orașului mai cuprinde alte puncte la fel de importante, parte a tranzacției dintre municipalitatea oneșteană și compania RAJA. Astfel, consilierii oneșteni vor aproba contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, a listei bunurilor aferente, dar și Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și Caietele de sarcini ale serviciului.

Tot la ședința de marți, 30 mai, consilierii oneșteni vor lua act de încetarea contractului de delegare a gestiunii a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare cu SC Domeniul Public și Privat SA (DPP).

Nu în ultimul rând, aspect foarte important în această “afacere”, se va constitui o comisie care va monitoriza, inventaria și recepționa lucrările efectuate de RAJA Constanța la infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de alimentare că apă și de canalizare a municipiului Onești.

Serviciul de apă și canalizare al Oneștiului are nevoie urgentă de reabilitare, pierderile de pe rețea ridicându-se în prezent la peste 75%. De altfel, în cele aproape șase luni în care a gestionat acest serviciu, după ce l-a preluat de la SC Apă Canal SA, DPP-ul a înregistrat pierderi de aproximativ 500.000 de euro!

CITEȘTE ȘI CARE VA FI PREȚUL LA APĂ ȘI CANALIZARE LA ONEȘTI, DUPĂ PRELUAREA SERVICIULUI DE CĂTRE RAJA CONSTANȚA.