Urmare întreruperii furnizării apei potabile în municipiul Onești în data de 22.10.2019, întrerupere cauzată de desfășurarea lucrărilor de modernizare a Stației de tratare Dărmănești, prin adresa nr. 468/ 22.10.2019, S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., transmite finalizarea lucrărilor și începerea încărcării aducțiunii spre municipiul Onești.

Pe perioada întreruperii furnizării apei potabile de către S.C. CRAB S.A., municipiul Onești a fost alimentat cu apă potabilă din rezervorul de la Stația de tratare și înmagazinare Cuciur, după un program prestabilit.

Deoarece lucrările de modernizare au fost finalizate înaintea termenului preconizat, începând din această dimineață, s-a reluat alimentarea cu apă potabilă a localității în regim permanent, în condițiile tehnice și de calitate prevăzute de lege. (sursa: comunicat de presă RAJA Onești)