Viața, ca un spectacol infinit” și vremurile, cu lumini și umbre, cu detalii la vedere ori cu subînțelesuri  adânc ascunse” – cum le numea un truditor al  condeiului, care a ilustrat multe aspecte ale vieții de azi (Octavian Covaci), ne arată că sunt oameni, mari personalități, care sfințesc locurile. Profesorul și istoricul Corneliu Stoica este un exemplu grăitor în acest sens, opera sa vastă fiind deschisă pentru cunoașterea meleagurilor trotușene în întreaga țară și în lume. 

Fiind încă student la Facultatea de Istorie – Geografie a Universității București (pe care a absolvit-o, în anul 1975, ca șef de promoție pe ţară) sub imboldul pentru cercetarea trecutului istoric dat de profesorul universitar Achim Popescu, dar şi de către profesorii universitari Petre Coteţ, Alexandru Roşu sau Radu Manolescu, istoricul Corneliu Stoica a studiat mii și mii de documente deţinute de arhivele naţionale sau din străinătate. Prin această muncă titanică el a scos la lumină hotarnicele moşiilor pe care s-au constituit  așezările trotușene, semnele din trecut ale civilizației urbane (întărind ideea că Târgu Ocna dobândeşte statutul de oraș din anul 1774 și până astăzi). Apreciind aplecarea asupra documentelor timpului, regretatul istoric băcăuan Ioan Mitrea remarca despre acest fapt: ”Pe baza unei bogate documentații  autorul – Corneliu Stoica, demonstrează că în epoca medievală și modernă localitatea Târgu Ocna a parcurs trei stadii socio-geografice: de sat (1410 – circa 1709), de târg (circa 1709 – circa 1774) și de oraș (de la 1774 până azi).”

Fostul director al Direcției Bacău a Arhivelor  Naționale, prof. Vilică Munteanu, care are o bună colaborare cu  istoricul Corneliu Stoica, a menționat despre acesta că a făcut ”eforturi de cercetare a izvoarelor istorice despre localitățile și oamenii din bazinul hidrografic al Văii Trotușului” iar  ”cartea  <<Valea  Trotușului, Enciclopedie>> (apărută la Editura Magic Print din Onești) este  o comoară, atât prin conținutul ei dar și prin  eleganța și înalta ținută tipografică”.

Autor al volumelor ”Istoria ilustrată a orașului Târgu Ocna”, Dicționarul istoric al localităților trotușene”, “Valea Trotușului – Enciclopedie”, ”Târgul anilor romantici, Un secol de istorie ilustrată a orașului Târgu Ocna” dar și a altor lucrări – toate reprezintă strădania unei munci asidue, pline de perseverență. “Numele său cât o pecete a istoriografiei  românești, se scrie singur și sigur pe coperta inconfundabilă și irepetabilă a unui tom izvorât din vârstele unui neam, din sarea pământului, cuprinzând până la exhaustiv în paginile sale povești adevărate spuse istoriei și istorii spuse poveștilor…”, mărturisea scriitorul Dan Sandu despre acest mare istoric al Văii Trotușului.

Odată cu studierea a mii de documente, profesorul și istoricul Corneliu Stoica a corespondat cu mari personalități ale culturii (cu cunoscutul prof. univ. dr. doc. Mircea Petrescu-Dâmbovița, acad. Victor Spinei, cu cercetătorii Leon Şimanschi, Sorin A. Gorovei, Gheorghe Onişoru, de la Institutul de Istorie și Arheologie ”A. D. Xenopol” din  același oraș, cu Paul Păltănea (de la Biblioteca „V.A. Urechia” din Galaţi), cu Francis Gueth (conservator general la Biblioteca Municipală din Colmar, Franţa), cu Florin Marinescu, cercetător la Institutul de Studii Neoelene din Atena, şi mulţi alţi specialişti. O vie corespondență  a păstrat și cu  arheologul Alexandru Artimon (care a apreciat faptul că ”prin lucrările sale, profesorul Corneliu Stoica a reușit să sintetizeze tot conținutul spiritual al oamenilor din acest spațiu geografic”), cu profesorul, istoricul și criticul literar băcăuan Eugen Budău, cu profesorul de istorie Gheorghe I. Simion (autor al Monografiei Cașin. Mănăstirea Cașin. Valea Cașinului), cu colecționarul Mihai Ceucă (din Bacău), cu inginerul Ciprian Hugianu, pasionat  cercetător al istoriei locale și cu mulți alți oameni de spirit dăruiți acestei științe.

Evidențiem faptul că lucrările scrise de profesorul și istoricul Corneliu Stoica se bucură de laurii cei mai luminoși, autorul acestora contribuind în mod esențial la cea mai bună cunoaștere a identității locale. Volumul ”Valea Trotușului – Enciclopedie” a primit Premiul ”Eudoxiu Hurmuzaki” al  Academiei Române (2006), Premiul „Bogdan Petriceicu Haşdeu” la Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău (2010) și Diploma de Excelență a Filialei Bacău a Societății de Științe Istorice din România (2006). Astfel, este o mare cinste că premiul ce poartă numele numele unui mare istoric și patriot român, Eudoxiu Hurmuzaki  (Mareșal al Bucovinei, ce a susținut numeroase  discursuri pentru renașterea națională în Dieta Bucovinei, când aceasta era sub ocupația  austriacă), a revenit  profesorului și istoricului Corneliu Stoica,  o  mare personalitate a orașului Târgu Ocna și a meleagurilor trotușene.

Menționăm că această lucrare complexă premiată de către Academia Română, cuprinde în peste 1000 de pagini referiri la peste 4000 de documente și 1000 de inscripții, ea fiind completată cu un album cu aproape  1500 de imagini. Presa băcăuană a remarcat că ”Valea Trotușului. Enciclopedie” este  prima lucrare de acest fel consacrată unui bazin   hidrografic și unei arii geografice, economice și sociale compacte”.

Prof. univ. dr. Ion Toderașcu,  de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a apreciat perseverența și efortul profesorului și istoricului Corneliu Stoica în realizarea acestei monumentale lucrări și  a menționat în prefața volumului: ”Înzestrat cu har profesional, atașat de frumoasa vale a Trotușului, unde îi este obârșia și unde slujește învățământul, profesorul Stoica și-a pus știința și talentul de cercetător într-o istorie totală, în care textul și imaginile se asociază pentru a recompune o zonă de convergențe umane, de relații necontenite între Țara Moldovei și Țara Transilvaniei. Un efort îndelung desfășurat cu știință și metodă, îi aduce acum bucuria lucrului împlinit”.

În contextul împlinirii a 100 de ani de la Primul Război Mondial, profesorul Corneliu Stoica a publicat ”Cartea de Aur a eroilor de la Oituz (1916 – 1918). Prin acest volum de aproape 500 de pagini, bogat ilustrat cu fotografii de epocă, autorul rememorează Bătălia de la Oituz, prezentând în toate detaliile diviziile și regimentele care au încununat lupta din tranșee cu o victorie răsunătoare în fața trupelor inamice. ”Apariția acestei lucrări  în timpul centenarului Primului Război Mondial se situează la capătul unui impresionant arc istoric cu durata de un secol și creează o tulburătoare punte afectivă între eroii care și-au sacrificat viața pentru întregire României și  generațiile trăitoare astăzi, care  le cinstesc  memoria  și sunt  onorate să le urmeze exemplul”, a scris în prefața ”Cărții de Aur a eroilor de la Oituz (1916 – 1918)” Generalul dr. Vasile  Jenică Apostol.  După cum menționează  chiar profesorul Corneliu Stoica, această carte ”este prima încercare de a identifica toate unitățile militare și toți ofițerii, subofițerii și soldații care au luptat pe frontul Oituzului sau pe alte fronturi românești din timpul Marelui Război (1916 – 1918), cărora li s-au conferit  decorații  pentru fapte de bravură și vitejie pe câmpul de luptă”. Fiind  un omagiu adus părinților săi profesorul și istoricul Corneliu Stoica închină această carte ”tuturor înaintașilor noștri cărora le datorăm atât de mult și facem, din păcate, atât de puțin pentru a menține  nestinsă flacăra recunoștinței noastre”. Este amintit faptul că peste 70 000  de eroi au fost ”sortiți să lupte și să moară” (după cum nota Generalul Alexandru Averescu) în luptele de pe  frontul de la Oituz, ei dându-și viața în puternicele lupte care au avut loc la Măgura Cașinului, la Cireșoaia precum și pe înălțimile culmilor  de la  Coșna, ”Fata Moartă”, ”Chioșurile” și ”Sticlărie”.

Dincolo de o muncă deosebită pe care o desfășoară, evidențiem faptul că profesorul Corneliu Stoica slujește istoria  cu profesionalism, cu multă  pasiune dar și cu mult devotament. Prezent cu comunicări şi discursuri vibrante susținute, ”în  inima” orașului Târgu Ocna – în Piațeta Primăriei, la sărbătorirea evenimentelor istorice emblematice ale acestei localități (600 de ani de atestare documentară, 2010; Bicentenarul Costache Negri, 2012; Centenarul Palatului Administrativ, 2012; Centenarul luptelor de la Coşnaşi Cireşoaia, 2017, etc.), profesorul și istoricul Corneliu Stoica a participat și la numeroase conferințe și simpozioane științifice. Dintre acestea amintim participarea sa în calitate de coordonator, moderator sau autor la simpozioanele ”ValeaTrotușului – vatră de cultură și civilizație” (1995), ”Civilizație medievală urbană. 600 de ani de la prima atestare documentară a oraşului medieval Târgu Trotuş” (2008, La Târgu Trotuş), Simpozionul Științific Național ”Dimitrie  Ghika – Comănești, In Memoriam” (în 2017, la Comănești) etc.

Profesorul și istoricul Corneliu Stoica a susținut comunicări științifice la Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti” Onești, în Aula Universităţii „VasileAlecsandri” din Bacău, la Moineşti, Comăneşti, Slănic-Moldova. Oituz, etc.

Personalitatea marcantă a acestui emerit profesor și istoric are și alte valențe  de care suntem mândri și remarcăm în acest sens participarea sa la realizarea  filmului documentar ”Oituz, a treia poartă de fier a Moldovei”, a serialului ”Gări de poveste” (TVR1, 2014–2015), a enciclopediei digitale ”România1918, oameni, fapte, imagini” (2018),  dar și copleșitoarele sale prezențe din mijlocul credincioșilor orașului Târgu Ocna ori de la alte evenimente culturale (lansări de cărți, la vernisajul expozițiilor de artă), unde  ne împărtășește convingătoare argumente pentru aceste timpuri.  Să mai amintim un fapt emblematic: în cărțile realizate de  profesorul și istoricul Corneliu Stoica întâlnim o adevărată evlavie pentru trecut, astfel că într-o frumoasă notare din revista ”Ararat” (publicație a Uniunii Armenilor din România), Ecaterina Ionescu considera ”Istoria orașului Târgu Ocna”, ca ”o carte de suflet, ca o icoană frumoasă în suflet”.

A îmbogăţit continuu patrimoniul cultural al oraşului Târgu Ocna (clasificând clădirile cu valoarei storică, schimbând denumirile unor străzi sau instituţii de cultură sau educaţie cu numele unor personalităţi marcante din istoria oraşului, îmbogăţind zestrea Muzeului de Istorie şi a Bibliotecii Orăşeneşti „Claude Sernet” cu obiecte şi donaţii importante de carte etc.

A publicat, până în prezent, 26 de cărţi, care au cunoscut 15 ediţii, în total, 41 de apariţii editoriale, majoritatea la Editura ”Magic Print” din Onești. În calitate de director general al editurii am acordat o deosebită atenție volumelor sale. Idealul înalt al lucrului bine făcut, care imprimă fiecăreia  dintre lucrările publicate la  <<Magic Print>> o ținută grafică  inconfundabilă, precum și conștiința faptului că mă aflu în fața unor  sinteze istorice de o valoare excepțională, au decis rezultatele bunei mele colaborări cu domnul profesor Corneliu Stoica. Aprecierile cititorilor și specialiștilor  (Premiul<<EudoxiuHurmuzaki>> al Academiei Române), aria de circulație a cărților, în peste 17 ţări, din Europa (Grecia – Muntele Athos, Italia, Franța, Germania, Spania, Belgia și altele ) până în Asia (Israel, Kuweit, Coreea de Sud), America de Nord (SUA, Canada) și Noua Zeelandă au marcat succesul eforturilor noastre.

Maria Dohotaru