Administrația Bazinală de Apă (ABA) Siret Bacău a demarat în data de 14.02.2019 procedurile de coborâre a nivelului în acumularea Poiana Uzului, în vederea efectuării de lucrări de reabilitare a golirii de fund nr. 1.

Investiția, denumită Refacere grătar batardou golire de fund nr. 1, reabilitare vană fluture de siguranță Baraj Poiana Uzului, a fost structurată în două etape. Astfel, în anul 2018 au fost executate confecțiile metalice (grătar, batardou clopot, inclusiv accesoriile necesare executării lucrărilor), urmând ca în cursul acestui an să se realizeze punerea în operă.

Pentru tranzitarea viiturilor, barajul este prevăzut cu 3 goliri de fund echipate din proiect cu grătare metalice pentru reținerea plutitorilor, alte materiale și câte 2 vane fluture pe fiecare golire de fund. În urma ploilor torențiale, vana de pe prima golire a fost obturată, producând zgomote puternice și vibrații în corpul barajului.

În urma analizelor efectuate de către experții pentru evaluarea stării de siguranță a barajului și de Comisia pentru siguranța barajelor de importanță deosebită, a fost stabilită măsura de refacere a grătarului amonte de această golire de fund și inspectarea și vizualizarea celorlalte două goliri, cu ajutorul scafandrilor, pentru a se constata și starea acestora.

Lucrarea pe care ABA Siret o derulează este deosebit de importantă pentru funcționarea în condiții de siguranță a barajului, defecțiunile la grătarele golirilor de fund conducând la blocajul acestora și implicit la imposibilitatea tranzitării în siguranță a debitelor mari în timpul viiturilor. Neexecutarea lucrărilor ar pune în pericol funcționarea barajului și ar supune atât construcția hidrotehnică, cât și populația unor riscuri majore. Pe lângă imposibilitatea tranzitării în siguranță a debitelor mari în timpul viiturilor, există și riscul blocării golirii de fund în poziția deschis, ceea ce ar duce la golirea necontrolată a lacului de acumulare, populația rămânând astfel fără sursă de alimentare cu apă. Nu în ultimul rând, există riscul blocării vanelor, ceea ce ar duce la defecțiuni la conducte, ar produce vibrații și ar putea provoca accidente în corpul barajului.

Intervenția scafandrilor presupune coborârea nivelului apei în lac până la o cotă care le asigură acestora presiunea normală de lucru. Această cotă este de 474 mdMN, reprezentând o adâncime a apei de cca 30 m, cotă situată deasupra prizei de apă nr. 2 (amplasată la cota 465,97 mdMN).

În această situație, în scopul asigurării alimentării cu apă a Municipiului Bacău în regim continuu, Compania Regională de Apă Bacău a pus în funcțiune, începând cu data de 1 februarie 2019, Stația de Pompare Moinești.

Pe parcursul execuției lucrărilor pot fi și perioade cu precipitații abundente, suprapuse peste perioada de topire a zăpezilor, care pot conduce inevitabil la creșterea gradului de turbiditate, lucru ce va necesita luarea de măsuri pentru tratarea corespunzătoare a apei, în funcție de parametrii proiectați ai Stațiilor de Tratare Barați și Cărăboaia.

În cazul în care gradul de turbiditate al apei brute depășește cu mult parametrii proiectați, se poate ajunge și la diminuarea debitului de apă tratată și, ca urmare, la restricții în programul de furnizare a apei potabile.

Lucrările ce implică un nivel în lac mai scăzut decât nivelul normal de retenție sunt estimate a dura 60 de zile, perioada februarie-aprilie fiind optimă conform statisticilor și regulamentului de exploatare în condiții de siguranță a barajului.

Barajul Poiana Uzului din administrarea ABA Siret a fost pus în funcțiune în anul 1972, are clasa de importanță I și categoria de importanță excepțională A, având rolul proiectat de alimentare cu apă a municipiilor Bacău, Moinești, Onesti, a orașelor Târgu Ocna, Comănești, Dărmănești și a altor localități de pe valea râului Trotuș (Ardeoani, Măgirești, Poduri, Dofteana, Târgu Trotuș, Pârgărești și Cașin) și producerea de energie electrică. (Sursa: comunicat de presă ABA Siret; foto: zdbc.ro)