Tribunalul Bacău a menținut decizia administratorului judiciar al RAFO de înlocuire a societății Result-4-You BVBA cu Petrochemical Holding, în tabelul preliminar de creanțe ale societății oneștene.

După admiterea contestației formulată de Result-4-You, în data de 14.07.2017, judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Bacău a emis o soluție, respectiv:

“Tip soluție: Soluționare

Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității contestației la măsura administratorului judiciar invocată din oficiu. Respinge ca neîntemeiată contestația împotriva măsurii administratorului judiciar de a înlocui creditoarea Result-4-You BVBA în tabelul preliminar cu creditoarea Petrochemical Holding GMBH, menționată în raportul administratorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru societatea debitoare nr.6073/31.05.2017, publicat în BPI 10940/06.06.2017 formulată de contestatoarea Result-4-You BVBA, societate de naționalitate belgiană în contradictoriu cu intimata RAFO SA, prin administratorul judiciar CITR, filiala București SPRL, intimata Petrochemical Holding GMBH și Comitetul Creditorilor debitoarei, cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la sediul Tribunalului Bacău, secția a – II – a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal sub secțiunea soluții. Soluția a fost pronunțată în ședința publică din 14.07.2017”.

După soluționarea contestației la termenul din data de 02.08.2017, „Petrochemical Holding Gmbh“ are calitatea de creditor majoritar.

În total, suma pe care o cere de la RAFO Petrochemical Holding, companie controlată de oligarhul rus Iakov Goldovskiy, depășește 300 de milioane de lei (aproape 67 de milioane de euro)!

Pe 11 iulie 2016, contractul de cesiune de creanță în baza căruia Result-4-You dobândise creanța împotriva RAFO, contract încheiat între Petrochemical Holding (fost creditor), Anders Capital GMBH (cedent), Result-4-You (cesionar) și RAFO (debitor), fusese desființat.