Oneștenii care nu își permit să suporte integral costurile aferente încălzirii locuinței, pe perioada sezonului rece, din veniturile pe care le realizează, pot beneficia de o subvenție, dar numai în baza unei cereri.

Ca în fiecare an, aceste cereri se pot depune la Direcția Generală de Asistență Socială (DGAS) din cadrul Primăriei Onești. Procesul de depunere a cererilor nu a demarat încă, fiind așteptate niște răspunsuri de la autoritățile centrale.

Din momentul în care autoritățile locale vor începe să primească cereri, oneștenii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței vor avea termen data de 20 noiembrie să depună hârtiile necesare, în acest sens.

Persoanele care nu pot depune personal cererile pentru acordarea ajutorului de căldură, le pot depune prin reprezentantul legal.

Condiția principală pentru a obține acești bani este ca veniturile solicitantului să fie sub anumite niveluri stabilite prin ordonanță.

Trebuie reținut că ajutorul se dă numai pentru principalul sistem de încălzire al locuinței și de el se pot bucura consumatorii de energie termică în sistem centralizat (la Onești nu mai e cazul), de energie electrică, de gaze naturale și de lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

Acte necesare pentru subvenția la căldură:

– declarație pe proprie răspundere – formular tipizat

– act identitate, original/copie

– act proprietate sau contract închiriere a locuinței, original/copie

– copie după certificatul de căsătorie

– copie după certificatul de naștere pentru membrii familiei care nu au împlinit 14 ani

– copie după hotărârea judecătorească de divorț sau certificatul de deces, dacă este cazul

– adeverință de venit cuprinzând salariul net în luna anterioară depunerii cererii

– cupon pensie din luna anterioară depunerii cererii

– copie indemnizație handicap

– copie indemnizație șomaj

– copie indemnizație pentru creșterea copilului

– adeverință școală/facultate, unde este cazul

– cupon alocație de plasament

– copie după declarația de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii în cazul în care membrii familiei sunt constituiți în asociații familiale sau ca persoane fizice autorizate.

În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,230 ISR (615 lei).