Veste bună pentru datornicii din Onești, persoane fizice și juridice! Locuitorii municipiului Onești și societățile comerciale din oraș, cu datorii la bugetul local, vor fi scutiți de la plata penalităților aferente taxelor și impozitelor datorate, cu o condiție, s-a stabilit în ședința Consiliului Local Onești din data de 14 noiembrie.

Municipalitatea oneșteană a pus în practică ordonanța OG 6/2019, potrivit căreia municipalitățile au posibilitatea să acorde aceste facilități fiscale, adică scutirea la plata accesoriilor, în situația în care persoanele fizice și juridice în cauză își plătesc obligațiile principale, adică impozitele restante.

Consilierii oneșteni au aprobat cu unanimitate de voturi anularea obligațiilor bugetare accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al municipiului Onești, cu condiția ca datornicii să facă plata tuturor taxelor și impozitelor restante până pe 16 decembrie 2019 inclusiv.

“Procedura de acordare a facilităţilor fiscale prevăzută la art. 2 se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, ca fiind data limită de depunere de către debitori a cererii de anularesub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de anularea obligaţiilor bugetare restante, se arată în proiectul de hotăre aprobat de toți consilierii oneșteni.