Direcția Generală de Asistență Socială (DGAS) Onești efectuează în această perioadă anchete sociale persoanelor aflate în autoizolare și carantină, în baza listelor transmise de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău, în vederea distribuirii produselor de igienă, disponibile la această dată în stoc.

Distribuirea de produse de igienă a început deja, acestea fiind lăsate, în cutii, la ușa persoanelor vizate – vezi foto.

Prin adresa nr. 6161/20.03.2020 a Instituției Prefectului județului Bacău, având la bază radiograma 10342/18.03.2020, adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 219/ CM/17.03.2020 prin care s-a dispus modul de utilizare a stocurilor de produse de igienă existente la această dată, după finalizarea distribuției pentru toți beneficiarii prevăzuți la lit. a. și b. din HG 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, în contextul măsurilor impuse de Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, persoanele aflate în autoizolare și carantină pot avea calitatea de persoane aflate temporar în situații critice de viață, inclusiv în categoria beneficiarilor finali ai pachetelor de igienă, sub rezerva îndeplinirii cumulative a condițiilor impuse la art. 3, al. 1 lit. c din HG 784/2018, respectiv:
· prezentarea anchetelor sociale, care dovedesc calitatea acestora de persoane aflate în situații critice de viață, în baza listelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Bacău.
· precum și a documentelor de la Direcția de Sănătate Publică Bacău, care atestă situația temporară de vulnerabilitate, se arată într-o informare a Primăriei Onești.