Deșeurile rezultate în urma unor activități de reamenajare/reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor și abandonate pe domeniul public se sancționează cu amenzi drastice. Pentru a evita o asemenea situație neplăcută, oneștenii au posibilitatea să încheie un contract de prestări servicii cu Romprest, operatorul de salubritate din oraș, sau cu oricare altă firmă autorizată să presteze astfel de servicii. 

Toate aceste deșeuri – moloz, faianță, gresie, cărămizi, obiecte sanitare, uși, geamuri, sticlă, etc. – trebuie precolectate în saci de către deținători și depozitate în incinta propriei locuințe, până la sosirea angajaților Romprest.

Pentru încheierea contractului de prestări servicii cu Romprest, oneștenii au la dispoziție trei numere de telefon:

0234 946 – apelabil din toate rețelele;

0234 9460 – apelabil din rețeaua Orange;

0756 169 808.

Mai mulți oneșteni au fost sancționați în această vară după ce au depozitat molozul rezultat din construcții pe domeniul public, în ciuda reglementărilor existente (vezi facsimil 1 și 2).

O altă variantă ar fi să se apeleze la alte firme particulare pentru transport moloz. Acestea vin, colectează sacii de moloz de la apartament și le duc ele la groapa de gunoi, unde plătesc o taxă pentru a-i arunca. O astfel de firmă este Kaju Service&Sales, pe site-ul oficial al acesteia precizându-se că „transportăm moloz în Onești, Bacău și localitățile aferente cu bascule de 8, 15 și 18 mc.”

Potrivit Caietului de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, toate aceste firme particulare nu pot transporta fluxurile de deșeuri decât cu acordul scris prealabil al Delegatului (Romprest).

(sursa foto: arhivă)