După o analiză minuțioasă a celor trei oferte depuse în vederea executării lucrărilor de reabilitare a podului peste râul Trotuș, de la ieșirea din Onești spre Bacău/Tg. Ocna, comisia de evaluare a desemnat drept câștigătoare asocierea de firme SC INSTAL DESIGN SRL Bacău – SC POD-PROIECT SRL Iași cu subcontractant SC MARSTE SRL Bacău.

Din păcate, una dintre celelalte două firme care au participat la licitație, este vorba despre SC CONFER GROUP SRL Onești cu terți susținători – SC Consis Proiect SRL, SC Gironap Prod SA; subcontractanți – SC Consis Proiect SRL, SC Gironap Prod SA, SC Flavia SRL, SC Energo Prest SRL, SC Geomatics Enterprise SRL, SC Proexcon SRL, A DEPUS CONTESTAȚIE, fapt pentru care începerea lucrărilor de reabilitare a podului peste râul Trotuș de la ieșirea din Onești spre Bacău/Tg. Ocna se mai amână.

“La data de 11.07.2018 am semnat Raportul Procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică privind: „Proiectare, Verificare tehnică, Asistență tehnică și Execuție lucrări la Obiectivul Reabilitare pod pe DN 11, km 129+831 peste râul Trotuș, Județul Bacău”.

Din păcate, în perioada legală de 5 zile pentru depunerea eventualelor contestații, unul dintre ofertanţii nedeclaraţi câştigători, a depus contestaţie atât la autoritatea contractantă cât şi la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), prelungind astfel termenul de începere al lucrărilor.

Urmare acestei situaţii, conform Art. 9 alin. 4 din Legea 101/2016, “Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi cu respectarea termenului de aşteptare prevăzut pentru încheierea lui.”

După soluţionarea contestaţiei se va proceda la încheierea contractului de achiziție publică cu ofertantul declarat câștigător, daca decizia CNSC nu va fi contestată şi la instanta de competenta superioară, respectiv Curtea de Apel Bacău.

Vă reamintesc că valoarea Contractului de finanțare semnat între Primăria Municipiului Onești şi Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală II (PNDL II) este de 8.112.241,03 lei, din care 7.740.836,00 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din bugetul (MDRAP)”, se arată într-o postare pe Facebook a primarului Nicolae Gnatiuc.

Cea de-a treia firmă care a licitat pentru obținerea lucrărilor de reabilitare a podului peste râul Trotuș și care a ieșit din cărți și nici nu a mai depus contestație este asocierea dintre SC CONSTRUCȚII FEROVIARE DRUMURI-PODURI SRL din localitatea Cotu Ciorii, comuna Rosetti, județul Buzău și SC VIO-TOP SRL București;