(P)  

Liceul Tehnologic Onești propune o ofertă educațională generoasă pentru anul școlar 2020-2021.

Liceul Tehnologic Onești pregătește elevi prin formele de învățământ pentru care este acreditat în Sistemul Național de Învățământ:

ŞCOALA PROFESIONALĂ (3 ani):

MECANIC AUTO – 56 de locuri
MECANIC AGRICOL – 28 de locuri
ELECTRICIAN – 28 de locuri
OSPĂTAR (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – 28 de locuri
BUCĂTAR – 28 de locuri

la LICEU:

– clasa a XI-a liceu ZI –
* TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE COMERȚ – 28 de locuri
* TEHNICIAN TRANSPORTURI – 28 de locuri

– clasa a IX-a liceu SERAL-
* TEHNICIAN MECATRONIST – 28 de locuri

– clasa a XI-a liceu SERAL-
* TEHNICIAN TRANSPORTURI – 28 de locuri

– ÎNVĂȚĂMÂNT ,,A DOUA ȘANSĂ”- pentru persoanele care nu au absolvit învățământul general obligatoriu, indiferent de vârstă!

* elevii pot efectua ore de conducere cu instructorii şcolii în vederea obţinerii permisului auto categoriile B, C și E, existând posibilitatea ca, după absolvire, să beneficieze de contracte de angajare la agenţii economici cu care sunt încheiate contracte de colaborare (îndeosebi în domeniile auto şi alimentaţie publică).

* Dotări de excepție (cabinete, laboratoare și ateliere specializate și săli de clasă dotate cu mijloace de învățământ la standarde europene- calculatoare conectate la internet, videoproiectoare și sisteme audio) și supraveghere video.

* Cursuri într-un singur schimb, în intervalul 8.00-14.00, cu program remedial și de consultații gratuite după-amiaza.

* Certificate de competențe profesionale nivel 2, 3 și 4 recunoscute pe plan european.
* Diplomă de bacalaureat pentru absolvenții clasei de liceu.

* Activități extrașcolare variate, schimburi de experiență prin proiectele și concursurile derulate. (foto: arhivă)