Gazoductul Onești – Isaccea, care va ajuta la crearea unui culoar de transport gaze naturale între piețele din Grecia, Bulgaria, România și Ucraina, a primit aviz de construire din partea Ministerului Energie.

Lucrările pentru construirea gazoductului Onești – Isaccea ar trebui să se desfășoare în mai multe etape, în perioada 2018-2019, valoarea totală a proiectului depășind 15 milioane de lei (circa 3,5 milioane de euro).

„Proiectul va permite României să alimenteze Bulgaria cu gaze naturale din producție proprie, dar și preluarea de către Transgaz a gazelor din platoul continental al Mării Negre. Beneficiile proiectului se vor simți inclusiv în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze a diferitelor zone ale țării, mai ales pe timpul iernii când, din cauza temperaturilor scăzute, cresc foarte mult consumurile”, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton.

Implementarea proiectului „Interconectarea sistemului național de

transport cu cel al gazoductelor internaționale și inversarea fluxului la

Isaccea (RO)” (denumit în continuare Proiectul) permite crearea unui culoar de transport între piețele din Grecia, Bulgaria, România și Ucraina, în condițiile în care se realizează și noua interconectare între Grecia și Bulgaria. Totodată se vor putea asigura fluxuri fizice reversibile în punctul Negru Vodă 1, conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului

European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului.

Proiectul devine necesar și în contextul preluării în sistemul românesc de transport al gazelor naturale recent descoperite în Marea Neagră, pentru valo-rificarea acestora pe piața românească și pe piețele regionale.

În cazul sistării, din diverse motive, a gazelor furnizate de Federația Rusă în punctul Isaccea, aprovizionarea cu gaze naturale a Bulgariei și a României vor fi afectate.

Prin implementarea Proiectului alimentarea Bulgariei poate fi asigurată din Sistemul Național de Transport pe culoarul SNT – Onești – Șendreni – Isaccea – Tranzit 1 – Negru Vodă. De asemenea, în cazul preluării gazelor din platoul continental al Mării Negre în conducta Tranzit 1, se pot asigura simultan alimentarea Bulgariei, alimentarea zonelor deficitare din SNT, precum și dirijarea unei cantități de gaze spre Podișor – Moșu sau exportul unei cantități de gaze naturale către Republica Moldova.

Implementarea Proiectului se va realiza în două faze, astfel:

Faza 1 – categoria de infrastructură energetică „Conducte pentru transportul de gaze și biogaze care fac parte dintr-o rețea care cuprinde în principal conducte de înaltă tensiune, cu excepția conductelor de înaltă presiune utilizate pentru distribuția în amonte sau locală de gaze”, cu următoarele obiective de investiții:

– Interconectare Isaccea – interconectarea Sistemului Național de Transport cu conducta T1 în cadrul Stației de Măsurare Gaze Isaccea, situată pe teritoriul U.A.T. Isaccea, județul Tulcea;

– Reparația conductei Dn 800 mm Onești – Cosmești, în urma inspecției cu PIG inteligent, care prevede reparații punctuale

Faza 2 – categoria de infrastructură energetică „Orice echipamente sau instalații esențiale pentru funcționarea securizată, eficientă și în condiții de siguranță a sistemului sau pentru a asigura capacitatea bidirecțională, inclusiv stații de comprimare”, cu următoarele obiective de investiții:

– Modernizarea Stației de Comprimare Gaze Siliștea, inclusiv a Nodului Tehnologic (NT) Siliștea, amplasat în U.A.T. Siliștea, județul Brăila;

– Lucrări în Nodul Tehnologic Șendreni, amplasat în U.A.T. Vădeni, județul Brăila;

– Modernizarea Stației de Comprimare Gaze Onești, inclusiv a Nodului Tehnologic (NT) Onești, amplasat în U.A.T. Onești, județul Bacău.

Realizarea Proiectului creează posibilitatea valorificării potențialului conductelor Tranzit 1 și respectiv, Onești – Șendreni – Isaccea – Tranzit 1 în vehicularea gazelor din Marea Neagră, în cazul în care importul de gaze din Fe-derația Rusă este sistat. Prin implementarea Proiectului gazele din SNT pot fi dirijate spre destinații de consum noi sau spre destinații de consum vechi, dar ale căror surse consacrate nu mai sunt fezabile. Beneficii la nivel naţional şi local: Realizarea Proiectului va ridica nivelul de securitate energetică a României prin asigurarea accesului la surse şi rute diversificate pentru aprovizionarea cu gaze. De asemenea, realizarea acestei infrastructuri va deschide noi oportunităţi pentru implicarea furnizorilor de echipamente şi servicii energetice din România şi din restul Europei şi va asigura crearea de noi locuri de muncă pentru lucrările de execuţie şi pentru exploatare pe teritoriul României.