Transferul de proprietate al pachetului majoritar de acțiuni al RAFO SA Onești (însemnând 96,51 la sută din capitalul social), din contul Petrochemical Holding GmbH în contul Anders Capital GmbH Viena, nu a produs nicio schimbare la nivelul board-ului de conducere al societății, care îi va avea în componență tot pe oamenii de încredere ai lui Iakov Goldovskiy.

Bulgarul Miroslav Dermendjiev va îndeplini în continuare funcția de președinte al Consiliului de Administrație al RAFO, precum și pe cea de director general, fiind validat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), din data de 02.08.2016, pentru un nou mandat de doi ani. Tot în urma AGOA de săptămâna trecută s-a decis ca Jean Marie Achile Verlinden, cetățean belgian cu domiciului în Luxemburg, și Igor Rohlin, cetățean israelian născut în fosta URSS, să-și păstreze funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, tot pe o perioadă de doi ani, începând cu data de 04.08.2016.

Toți cei trei componenți ai Consiliului de Administrație al RAFO, reconfirmați în funcție cu ocazia ultimei AGOA, au ajuns la societatea oneșteană la scurt timp după ce rusul Iakov Goldovskiy a devenit acționar principal al acesteia, prin intermediul Petrochemical Holding GmbH, în anul 2009.

Vitali Chebanu, împuternicit de acționarul majoritar Anders Capital GmbH, a semnat în numele și pentru RAFO SA contractele de mandat ale membrilor și președintelui Consiliului de Administrație.