Regimul juridic aplicabil vehiculelor fără stăpân sau abandonate, aflate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ar trebui să se aplice și uneia dintre mașinile aflate pe inventarul administrației oneștene.

Este vorba despre un autoturism marca Daewoo, fabricat în 1997, propus spre casare de administrația oneșteană în vederea achiziționării unei mașini noi, prin Programul Rabla.

Reporterii UNU PE TROTUȘ au identificat mașina cu numărul BC 04 PTA, care urmează a fi casată, conform anexei la proiectul de hotărâre aprobat deja de consilierii oneșteni. Autoturismul în cauză zace abandonat pe domeniul public, în apropierea sediului administrativ al pieței, lucru nu tocmai în regulă în aceste vremuri, când locurile de parcare sunt foarte greu de găsit.

“Ce exemplu dau autoritățile, dacă tocmai ele își abandonează <relicvele> pe domeniul public. Cum mai pot ele acționa împotriva celor care procedează în acest mod și blochează aiurea locurile de parcare?”, a comentat un șofer nemulțumit.

Este evident faptul că mașina care figurează pe inventarul municipalității oneștene nu a mai fost mișcată din loc de mai mult timp, având ambele cauciucurile de pe față sparte.

Pentru vehiculele în privinţa cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale – specifică Legea 421/2002 – agenţii constatatori vor întocmi procese-verbale de constatare, semnate de 2 martori, de regulă locatari ai unor imobile situate în vecinătatea terenului pe care se află vehiculul fără stăpân sau abandonat. Agentul constatator va afişa o somaţie pe caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia, în termen de 10 zile.

Aceeași lege mai spune că la împlinirea termenului, primarul dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea autovehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.