Podul peste râul Trotuș, de la ieșirea din Onești spre Bacău/Tg. Ocna, urmează a fi reabilitat în perioada următoare, astăzi, la București, primarul Oneștiului, Nicolae Gnatiuc, semnând contractul de finanțare a lucrărilor, în valoare de 8,11 milioane de lei.

Cea mai mare parte din acești bani, mai exact 7,74 milioane de lei, reprezintă finanțarea nerambursabilă din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

“După o lungă perioadă de așteptare, am semnat, astăzi, 11.07.2018, Raportul Procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică privind: <Proiectare, Verificare tehnică, Asistență tehnică și Execuție lucrări la Obiectivul Reabilitare pod pe DN 11, km 129+831 peste râul Trotuș, Județul Bacău>.

Contractul de finanțare semnat între Primăria Municipiului Onești si Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală II (PNDL II) are valoarea totală de 8.112.241,03 lei, din care 7.740.836,00 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din bugetul (MDRAP).

Conform procedurilor legale, urmează o perioadă de 5 zile pentru depunerea eventualelor contestații. În situația în care nu se vor depune contestații, se va proceda la încheierea contractului de achiziție publică cu ofertantul declarat câștigător cu valoarea de 5.631.360,95 lei fără TVA. În situația în care se vor depune contestații vor curge alte termene de soluționare potrivit reglementărilor legale aflate în vigoare.

Acest obiectiv de investiții are o importanță strategică deosebită pentru Municipiul Onești, dar și pentru infrastructura rutieră a județului Bacău, fiind un punct principal de acces și de tranzitare a orașului nostru și de interconectare a localităților învecinate.

Din punct de vedere economic, reabilitarea podului de peste Trotuș reprezintă asigurarea condițiilor optime de transport și tranzitare a bunurilor și mărfurilor de orice tip, în vederea garantării unui flux continuu al schimburilor comerciale.

Din punct de vedere social, prin realizarea obiectivului investițional <Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuş, la Oneşti, jud. Bacău>, se va asigura accesul la serviciile publice de sănătate, educație, situații de urgență, precum și la alte servicii ce țin de activitatea cotidiană a orașului nostru”, se arată într-o postare pe Facebook a primarului Oneștiului, Nicolae Gnatiuc.

În ceea ce privește startul lucrărilor, acesta va fi dat după ce va fi desemnat câștigătorul licitației (anunțul va fi făcut cel mai târziu la începutul săptămânii viitoare) și după ce se vor soluționa eventualele contestații.