Ca urmare a emiterii Ordonanței Militare nr. 4/29.03.2020, primarul Oneștiului, Nicolae Gnatiuc, a convocat în dimineața zilei de luni, 30 martie, Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) al Municipiului Onești, pentru aprobarea Hotărârii nr. 6/ 30.03.2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

Principalele prevederi ale acestei hotărâri sunt:

Art. 1. (1) Se aprobă montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza Municipiului Onești.
(2) Achiziționarea dispozitivelor și a materialelor pentru soluția dezinfectantă se va face de către Primăria Municipiului Onești prin Biroul de achiziții publice în regim de urgență și se va deconta din bugetul local al Municipiului Onești.
(3) Materialele prevăzute la prezentul articol împreună cu instrucțiunile de folosire vor fi predate pe bază de proces-verbal către asociațiile de proprietari de către Serviciul fond locativ și Serviciul Public Poliție Locală Onești.
(4) Asociațiile de proprietari prin personal propriu va asigura periodic distribuirea soluției dezinfectante în dispozitivele montate.
(5) Verificarea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului articol se va face de către Serviciul fond locativ și Serviciul Public de Poliție Locală Onești.

Art.2 – Dezinfecția la lifturi, casa scărilor și alte spații comune în blocurile de locuințe din Municipiul Onești se va face prin firme specializate pe bază de contract de achiziții publice de servicii încheiat între Primăria Municipiului Onești prin grija Biroului de achiziții publice și vor fi achitate de la bugetul local al Municipiului Onești.

Art.3 – (1) Începând cu data prezentei se hotărăște închiderea parcurilor, a locurilor de joacă și a zonelor de picnic în Municipiul Onești, măsură ce va fi dusă la îndeplinire de SC Domeniul Public și Privat Onești SA
(2) Informarea cetățenilor cu privire la această măsură va fi făcută de către Primăria Municipiului Onești prin serviciul Fond locativ și Birou monitorizare servicii publice, Asociațiile de proprietari, prin postarea pe site-ul primăriei, anunțuri în mass media și la intrarea în scările blocurilor.

Art.4 – Ca urmare a solicitării operatorilor de transport se hotărăște pe perioada stării de urgență reducerea curselor în funcție de necesitate pe traseul nr.3, traseul nr.4 și traseul nr.5.

Art.5 – Prezenta Hotărâre se comunică SC Domeniu Public și Privat Onești SA, Biroului achiziții publice din cadrul Direcției de Dezvoltare Locală Onești, Serviciului fond locativ – Direcția baze sportive și fond locativ, Serviciului public de poliție locală, SC Genora COM SRL Onești, SC Chimoto SRL Onești.

Art.6 – Biroul achiziții publice din cadrul Direcției de Dezvoltare Onești, Serviciul fond locativ – Direcția baze sportive și fond locativ, Serviciul public de poliție locală, SC Domeniu Public și Privat Onești SA, SC Genora COM SRL Onești, SC Chimoto SRL Onești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgenta informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău, Instituția Prefectului Bacău – Președintele CJSU Bacău și Direcția Județeană de Sănătate Publică Bacău, cu privire la măsurile luate.

Nu uitați, respectarea ACUM a deciziilor autorităților statului înseamnă scurtarea crizei provocate de coronavirus si revenirea la normalitate! (text: comunicat de presă Primăria Onești; foto: arhivă)