Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, desfășoară în perioada 16.05.2022 – 22.05.2022 o campanie națională de control privind combaterea muncii nedeclarate și angajarea ilegală a străinilor pe teritoriul României.

Campania de control se desfășoară în baza Planului de cooperare operativă pentru prevenirea și combaterea muncii ilegale a străinilor pentru anul 2022, încheiat între Inspecția Muncii și Inspectoratul General pentru Imigrari.

Obiectivele acțiunii de control sunt:

  • Verificarea modului prin care angajatorii și angajații străini respectă prevederile legale referitoare la legislația muncii și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României;
  • Identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată.

ITM Bacău a desfășurat acțiuni de control și în ultima perioadă în ce privește lucrătorii străini care prestau activități în județul Bacău, acțiuni în urma cărora inspectorii de muncă au constatat că o societate comercială cu profil confecții a primit la lucru 4 persoane, cetățeni din Republica Populară Bangladesh, pentru care nu au fost respectate prevederile legale privind angajarea, în sensul că au primit la muncă pe teritoriul României cetățeni străini fără aviz de angajare sau de detaşare, și fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, încălcând prevederile ORDONANŢEI nr. 25 din 26 august 2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Societatea a fost sancționată cu amendă în valoare de 40.000 de lei. (foto: imagine ilustrativă)