Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție Bacău în parteneriat cu A.P.A.C.A. – Asociația Prevenirea Adicției și Comportamentului Adictiv Bacău și cu Inspectoratul Școlar Județean (I.S.J) Bacău, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Bacău,  au inițiat și au implementat, la nivelul Municipiului Bacău, în toate instituțiile de învățământ (ciclul liceal), în perioada octombrie-decembrie 2017, Proiectul Local de Prevenire# Atitudine Anticorupție ”.

Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” Bacău, a găzduit, în data de 8 decembrie 2017, conferinţa de presă prilejuită de finalizarea proiectului # Atitudine Anticorupție ” , precum și o Gală de Recompensare a lucrărilor câștigătoare, înscrise în concursul cu tema „Corupția Stopează Evoluția!.

La eveniment au participat aproximativ 360 de persoane, respectiv elevi și profesori din cadrul liceelor de pe raza municipiului Bacău, precum și reprezentanți ai partenerilor, atât de la nivel central cât și local, printre aceștia numărându-se inclusiv primarul Bacăului, Cătălin Necula.

Având ca scop „creşterea gradului de informare a tinerilor cu privire la impactul fenomenului corupţiei şi educarea acestora în spiritul dezvoltării unui comportament integru în societate”, Proiectul # Atitudine Anticorupție s-a adresat elevilor din cele 15 instituţii de învăţământ (ciclul liceal) de pe raza municipiului Bacău şi s-a axat pe 2 activităţi principale:

 

  1. susţinerea a câte un seminar de informare la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ din cele 15 selectate, la care au participat 066 de elevi și profesori;

 

  1. organizarea și implementarea unui concurs, precum și premierea câștigătorilor pe cele două secţiuni: spot anticorupţie şi arte vizuale, adresat tinerilor din cele 15 instituţii de învăţământ. La acest concurs au fost înscrise oficial 192 de lucrări, pe ambele secțiuni, premiile urmând a fi acordate în cadrul Galei de Recompensare.

 

“Menționăm educaţia anticorupţie reprezintă o prioritate majoră și implicarea civică reprezintă o caracteristică importantă a societăților democratice iar tineretul  României de astăzi va trebui să fie o personalitate, adică cineva care se dăruie, care se sacrifică. Într-o lume din ce în ce mai vicleană, mai lacomă, gâfâind între întrebări şi răspunsuri, noua conştiinţă a tinerilor trebuie să se racordeze cu luciditate şi fără teamă la valorile sociale temeinice, să-şi cristalizeze un ideal şi să acţioneze responsabil în virtutea unui spirit unic de integritate care poate călăuzi societatea românească”, se arată într-un comunicat de presă al D.G.A. Bacău.

Concursul din cadrul proiectului „ 2Ǟ # Atitudine Anticorupție ” a reprezentat din acest punct de vedere un cadru adecvat de manifestare a tinerilor şi va contribui, alături de celelalte activităţi de acest gen la formarea de convingeri sănătoase în rândul populaţiei tinere şi de adoptare a unui comportament integru.

Totodată, considerăm că recompensele propuse ca premii pentru primele trei locuri pe fiecare din cele două secțiuni ale concursului, respectiv arte vizuale și spot video, și care vor fi acordate în cadrul acestei Gale de Recompensare, au fost destul de motivante, substanțiale și în deplină concordanță cu implicarea, dăruirea și calitatea lucrărilor înscrise oficial în concurs, și anume:

Locul I – un aparat foto DSRL, marca Nikon, tip D3400 (pe fiecare secțiune)

Locul II – o cameră video full HD, marca JVC, tip EverioR (pe fiecare secțiune)

Locul III – o tabletă, marca ASUS, tip ZenPad 10 (pe fiecare secțiune)