Preluarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Oneștiului de la SC Apă Canal SA a afectat puternic activitatea economică-financiară a SC Domeniul Public și Privat SA (DPP), înregistrându-se pierderi uriașe.

Tocmai din acest motiv, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) de la DPP, de luni, 13 martie, s-a stabilit că serviciul de apă și canalizare nu mai poate rămâne mult timp în administrarea societății conduse de Ioan Paris. Toată lumea a căzut de acord că se impune o mică prelungire a contractului de gestiune a serviciilor de apă și canalizare, dar nu mai departe de 30 iunie. “Se aprobă continuarea activității serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în conformitate cu Contractul de delegare de gestiune a serviciilor de apă și canalizare nr. 224/20.12.2016, pe o perioadă determinată de trei luni, maxim până la data de 30.06.2017, până la finalizarea demersurilor de delegare a gestiunii către un operator regional prin intermediul unei asociații de dezvoltare intercomunitară”, se arată în hotărârea AGAOA.

“Sunt foarte curios ce se va întâmpla cu acest serviciu vital dacă vor eșua negocierile de delegare a gestiunii către un operator regional. Din ce-mi dau seama, SC Apă Municipal SA nu va fi niciodată pregătită să preia acest serviciu, tare mi-e teamă că oneștenii vor continua să sufere din cauza lipsei apei mult și bine”, a comentat un președinte de asociație.

Dacă numai în prima lună de când a preluat serviciul de apă și canalizare al Oneștiului DPP a înregistrat pierderi de 130.000 de euro, este de presupus că acestea au ajuns la aproape 250.000 de euro în prezent, cu toate eforturile care s-au făcut pentru limitarea lor.