Tribunalul Bacău a admis, joi 16 martie, cererea de ridicare în parte a dreptului de administrare a administratorului special al debitoarei RAFO, în ceea ce privește operațiunile financiare, formulată de reprezentanții actualilor și foștilor salariați ai rafinăriei oneștene.

Acest demers a fost făcut în scopul pregătirii documentației pentru accesarea Fondului de Garantare prevăzut de Legea 200/2006, “singura variantă care poate aduce resurse financiare tuturor salariaților care au activat în perioada ianuarie – octombrie 2016, în limita a trei salarii brute pe economie, după cum susține Ion Marian, liderul sindicatului Rafinorul.

Soluția pe scurt: Admite cererea de ridicare în parte a dreptului de administrare formulată de SINDICATUL RAFINORUL, în numele salariaţilor debitoarei RAFO SA, în contradictoriu cu debitoarea RAFO SA, prin administrator judiciar CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL, administratorul special al debitoarei, societatea de naţionalitate belgiană RESULT 4 YOU BVBA şi comitetul creditorilor compus din RESULT 4 YOU BVBA preşedinte, PMG HOLDING GMBH şi AXA SECURITY SRL membri. Ridică în parte dreptul de administrare al debitoarei RAFO SA, exclusiv în ceea ce priveşte efectuarea plăţilor, în sensul că dreptul de a efectua plăţi din contul bancar şi din casierie va fi exercitat cu avizul prealabil al administratorului judiciar CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bacău Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată conform art. 396 alin. 2 C.proc.civ astăzi, 16.03.2017”.

Documentația pentru accesarea Fondului de Garantare va fi realizată la solicitarea reprezentantului salariaților prin Notificare către administratorul judiciar de către administratia RAFO.

Ion Marian: Pentru toți salariații: ȘANSELE REALE de a recupera parțial sau total din drepturile de natură salarială neachitate pentru anul 2016 sunt: din fondul de garantare ori dacă cineva va propune și va finanța un program de reorganizare, condiție în care trebuie achitate toate creanțele existente”.