Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bacău a reacționat, după acuzațiile formulate de un cadru didactic implicat în Evaluarea Națională și care a făcut reclamație la Ministerul Educației. Și Prefectura Bacău a reacționat și a dat asigurări că nu sunt motive de îngrijorare, notează zdbc.ro.

Reamintim, un cadru didactic obligat să participe ca metodist a sesizat ministrul Educației și a descris „harababura” în care elevii au început, luni, examenul.

Vă informăm că reprezentanții comisiei județene pentru monitorizarea tuturor activităților din centrele de examen au acces în sălile de examen, conform prevederilor art. 17, alin. (20) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale, aprobată prin OMECTS nr. 4801/2010 aplicabilă și în acest an școlar conform OMEC nr. 5455/2020.

„Art. 17, alin. (20) În timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, în sălile în care se desfăşoară proba scrisă au voie să intre numai:

  1. a) preşedintele şi membrii comisiei din unitatea de învăţământ;
  2. b) persoane delegate de către Comisia Naţională sau de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru a controla desfăşurarea corectă a Evaluării Naţionale.”

Totodată, Comisia Județeană de Evaluare Națională poate desfășura activități de monitorizare a probelor scrise din cadrul examenului, prin delegați care pot fi inspectori școlari sau reprezentanți ai comisiei județene, conform prevederilor art. 9 (referitor la atribuțiile comisiei județene), la alin. (11) și (16) din Metodologia menționată mai sus.

Art. 9, alin. (11) deleagă inspectori şcolari de specialitate, reprezentanţi ai comisiei judeţene/ a municipiului Bucureşti, pentru monitorizarea tuturor activităţilor din cadrul Evaluării Naţionale;

Art. 9, alin. (16) verifică, în centrele de comunicare, prin inspectori sau prin reprezentanţi delegaţi, asigurarea soluţiei de rezervă pentru transfer/ preluarea variantei de subiecte pentru Evaluarea Naţională – dial-up, în cazul în care vor exista probleme tehnice cu operatorul de Internet;

Conform fișei postului, la unitatea de competență monitorizare/evaluare/controlul activităților inspectoratului școlar, inspectorul școlar general are atribuții în organizarea examenelor naționale. În contextul publicării unor informații, interpretate greșit, publicate de mass-media locală privind organizarea examenului de Evaluare Națională pentru elevii din clasa a VIII-a în anul școlar curent și a acuzațiilor de viciere/fraudare a acestuia, inspectorul școlar general a dispus Comisiei Județene de Evaluare Națională să delege reprezentanți ai acesteia pentru monitorizarea activităților din centrele de examen.

Pentru identificarea cadrelor didactice (disponibile și care nu se află în incompatibilitate) care urmau să fie delegate de către Comisia Județeană de Evaluare Națională, inspectorul școlar general a dispus tuturor inspectorilor școlari să contacteze metodiștii inspectoratului școlar. În această activitate, inspectorii școlari au fost coordonați de către dna inspector școlar general adjunct Stamate Camelia care are în coordonare domeniul management, și implicit activitatea metodiștilor inspectoratului școlar.

Pe baza datelor transmise de către inspectorii școlari, Comisia Județeană de Evaluare Națională a alcătuit lista reprezentanților săi pentru monitorizarea tuturor activităților din centrele de examen, președintele a emis delegația specială, delegație semnată de către președintele comisiei și inspectorul școlar general. Pentru îndeplinirea rolului de monitorizare, reprezentanții Comisiei Județene de Evaluare Națională au primit modelul de proces-verbal pe care trebuie să-l completeze și să-l transmită comisiei județene, aceștia nu au rol în organizarea și desfășurarea  probelor scrise.

În plus, așa cum s-a procedat în fiecare an, Comisia Națională de organizare a Evaluării Naționale a delegat reprezentanți pentru monitorizarea evaluării naționale în județul Bacău”, se arată în comunicatul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Bacău. (foto: imagine ilustrativă)

Articolul integral AICI